Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Jak správně držet tužku?

Jak správně držet tužku?

Tipy pro rodiče školáků 6. 9. 2023 5 minut
Tereza Kotilová
Víte, jak správně by měl váš školák držet tužku, když píše nebo maluje? Už mezi předškoláky je mnoho dětí, kteří trpí grafomotorickými potížemi. Těžkopádné a křečovité písmo či nezájem o kreslení jsou projevy, které by mohly rodiče upozornit na to, že je potřeba dítěti pomoci s nácvikem správného úchopu psací potřeby. Pojďte si správné držení tužky procvičit s námi.

Jak správně držet tužku?

Na správný úchop tužky je vhodné dbát od raného věku, kdy dítě začíná projevovat zájem o kreslení. Děti postupně zjistí, že mohou spojit paleček s ukazováčkem a prostředníčkem a vznikne jim ideální nástroj – špetka. A špetka pomáhá uchopit předměty, jako je právě tužka, pero nebo pastelka. Proto je důležité poskytnout dítěti vhodné psací potřeby a tím ho motivovat k dalším kresbám.

Má vaše dítě odmítavý postoj ke kreslení? Doporučujeme nabízet mu činnosti rozvíjející jemnou motoriku. "Nejjednodušším způsobem, jak rozvíjet jemnou motoriku u dětí, je zapojit děti do běžných denních a sebeobslužných činností, jako je vaření, pečení, skládání prádla, věšení prádla, spravování věcí, oblékání, obouvání a podobně. Dítě bude nejen trénovat jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka, ale ještě si bude připadat jako důležitý člen rodiny.", říká zkušená grafomotorička Kateřina Tesárková.  

Co ovlivňuje správný úchop tužky?

Správný úchop tužky je velmi důležitý. Ovlivňuje kvalitu, čitelnost, rychlost a úhlednost písma. Navíc má významný vliv na koncentraci, uvolnění mluvidel a řeči (pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů jako např. pozornost a myšlení. Proto ho jako rodiče nesmíme podceňovat.

Jak má vypadat správné držení tužky?

Pro správný tzv. špetkový úchop je podstatné uvolnění paže, zápěstí a ruky. Tužka je položena na prostředníčku, palec ji přidržuje. Ukazováček je seshora jen položený, aby jím bylo možné poťukat. Tužka směřuje k papíru šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazováčkem. Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3 cm. 

Důležité je, aby prsty byly pokrčené a celá ruka byla uvolněná. Tím pádem manipulujeme s tužkou snadno do různých směrů – píšeme plynule, bez bolestí nebo křečí, bez únavy ruky. Lokty svírají pravý úhel s deskou stolu a pohyb vychází ze zápěstí a ramene. 

Jak má vypadat správné držení tužky?

Ke správnému sklonu napomáhá natočení sešitu zpravidla souběžně s předloktím. Praváci s pravým předloktím, leváci s levým. Výjimku tvoří děti se zkříženou lateralitou – preferují opačnou ruku a oko. Ti mají sešit rovně před sebou. Sešit lehce přidržuje dlaň levé ruky u praváků a dlaň pravé ruky u leváků.

Výběr správného psacího náčiní také ovlivňuje správné držení tužky. Doporučujeme využívat trojhranný program: psací náčiní má trojhranné tělo pro lepší uchopení. Existují varianty pro praváky i leváky. Rozdíl je pouze v tom, že pravák tužku táhne a levák ji před sebou lehce tlačí. Délka tužky by měla přesahovat přes kořen palce. Pokud zjistíte, že vaše dítě drží tužku nesprávným způsobem, upozorněte ho a opravte chybné držení.

K navození správného špetkového úchopu můžeme děti motivovat vyprávěním. Prostředníček je postýlkou pro tužku, ukazováček polštářkem a palec peřinkou, kterou se tužka přikryje. Když ležíme v posteli, polštář a peřina jsou měkké, lehké a nikde nás netlačí.

Tip: Udělejte dětem nácvik zábavný, aby neměly pocit, že jsou nešikovné. Pokud dítě stáhne prostředníček směrem nahoru vedle ukazováčku a drží psací náčiní nesprávně, neříkejte "zase špatně", ale zkuste říct například "tužka spadla do postýlky". Pokud tlačí na ukazováček: "ten polštář ale tlačí". Čím povzbudivější budete, tím více motivujete k dalšímu úsilí naučit vaše dítě a možná i vás – jak správně držet psací náčiní

Jak poznat nesprávný úchop?

Jak poznáte, že vaše dítě drží tužku nesprávně? Podívejte se na naše příkladné obrázky nesprávných úchopů. Pokud vaše dítě používá některý z nich, je potřeba ho vést ke správnému držení a to fixovat. Pokud si dítě zafixuje nesprávný úchop, náprava trvá mnohem déle. Podle odborníků by mělo dítě umět správně držet tužku před nástupem do základní školy!

1. Spastický špetkový úchop s prohnutým ukazovákem

Pokud je ruka spastická (křečovitá), nejsou uvolněné prsty a dlaň ruky. I při správně vyvozeném špetkovém úchopu pak vzniká velký tlak na psací náčiní. Prsty jsou sevřené, jsou v napětí a limitovány v pohybu. Tento úchop může způsobit i bolest zápěstí.

2. Špetkový úchop s prsty ohnutými v dlani

Dítě má při kreslení správně vyvozenou špetku, ale malíček a prsteníček svírá v dlani. Při delší námaze se prostředníček posunuje do dlaně a přiklání se tam, kde vzniká větší napětí. Ruka je křečovitá.

Spastický špetkový úchop s prohnutým ukazovákem Špetkový úchop s prsty ohnutými v dlani


3. Cigaretový úchop 

Psací náčiní leží mezi ukazováčkem a prostředníčkem, palec může být položen na tužce nebo přes ní. Někdy se může také spojit konečky palce a ukazováčku nad tužkou. Úchop nedovoluje pohyb prstů při psaní a tužka prokluzuje mezi prsty.

4. Tříprstý úchop 

Prsty vytvářejí velký tlak na psací náčiní. Ukazováček je ve špatné poloze a prohýbá se. Prsty mají omezený pohyb a při potřebě delšího a rychlejšího psaní se snižuje kvalita a rychlost písma. Ruka je v napětí a bolí.

Cigaretový úchop Tříprstý úchop 


5. Špetkový úchop s palcem v přesahu 

Prostředníček a ukazováček jsou na správném místě. Palec by měl být naproti ukazováčku, ale je vysunutý přes tužku. Při tomto úchopu se ruka obtížně posunuje na podložce. Časem může znehybnět zápěstí a vzniká drápovitý úchop, který znemožňuje při psaní pohybovat zápěstím.

6. Klarinetový úchop 

Bříška čtyř prstů se opírají o tužku, palec je v opozici. Pohyb nevychází z prstů, jak by tomu bylo při správném držení. Pohyb vychází ze zápěstí a lokte. Ruka při tomto špatném úchopu není většinou položená na podložce a tužka stojí na špičce, někdy stojí od těla. Dítě má problémy udržet tvar písmen, nevejde se do linie, přetahuje.

Špetkový úchop s palcem v přesahu Klarinetový úchop 


7. Kladívkový úchop 

Tento úchop se objevuje zpravidla u dětí, které teprve s uchopováním psacího náčiní začínají. Dítě drží tužku křečovitě, jeho ruka je většinou kolmo k podložce a pohyb vychází z lokte a ramena. Je to úchop pro děti fyziologický, dítě zatím neovládá jemnou motoriku. Postupně s nabývajícími zkušenostmi se tento úchop mění a přechází na úchop prstový.

Kladívkový úchop 

Zdroj fotek: Stabilo

Internetový obchod
Sdílet
Tereza Kotilová Píšu pro vás inspirativní články na Agátin blog. Takové články, které vám pomohou s výběrem her, hraček a pomůcek pro vaše děti. S velikou radostí některé hračky z Agátina světa osobně testuji v praxi, a to pod odborným dohledem mé dcery Rozálie.