Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Agáta pomáhá

Agáta pomáhá

Od roku 2018 vymýšlíme nebo se s velkou vervou zapojujeme do projektů, které pomáhají dětem v různých životních situacích.

Agátin svět vznikl proto, aby dětem dával radost a pomáhal jim poznávat a objevovat svět okolo sebe i sebe samého. Děti, které dostaly do vínku nemoc, narodily se do ztížených sociálních podmínek, či se již v životě bohužel stihly potkat s násilím a útrapami, mají na radostné a naplněné dětství stejné právo, jako ostatní děti. Mezi dětmi rozdíly neděláme, je proto pro nás přirozené, že dětem, které mají těžší start do života, rádi pomáháme.

ROK 2018: Projekt Agáta pro Radost dětem

V rámci projektu Radost dětem, kde jsme se seznámili s úžasnou zakladatelkou a ředitelkou Kateřinou Wich, jsme zajistili hry a stavebnice pro děti v dětských hematologických a onkologických odděleních, a tím jim zpříjemnili jejich dlouhodobý pobyt tam.
 

Proč právě projekt Radost dětem?

Kristýna vypráví: "Když bylo Lucii 22 let, poprvé se u ní objevilo hematoonkologické onemocnění. Vše perfektně zvládla, avšak o pět let později se nemoc ohlásila znovu. Lékaři tentokrát museli nasadit tvrdší léčbu, zahrnující i transplantaci kmenových buněk. Kvůli ní byla Lucie celý měsíc v izolaci v nemocničním pokoji. Nemohla jsem pro ni nic zásadního udělat a jediné, co bylo možné, bylo chodit za ní, snažit se zkrátit jí ten předlouhý čas hospitalizace a vnést do nemocniční atmosféry trochu dobré nálady. Přinesla jsem jí třeba puzzle o 1000 dílcích, které pak skládala, nebo jsem na pokoj nosila hry, které jsme spolu hrály. I proto jsme s Lucií neváhaly a do tohoto projektu velice nadšeně vstoupily."
 

Projekt Agáta pro Radost dětem v číslech:

 • 12 zapojených partnerů: 10 výrobců her a stavebnic, 1 komunikační agentura, 1 programátorská firma
 • 2315 zákazníků e-shopu zakoupilo charitativní vouchery (v celkové hodnotě 180 506,60 Kč)
 • 237 106,60 Kč je celková hodnota 658 především her a různých stavebnic, které díky darům zákazníků Agátina světa i partnerů, putují do nemocnic a dětských domovů.


ROK 2019: Projekt Agáta pro ohrožené děti

Agátin svět podporuje zdravý a přirozený rozvoj dětí. Proto chceme pomoci dětem, pro které je zatím nedosažitelný, a tak tentokrát natahujeme naši pomocnou ruku Dětskému krizovému centru. Věděli jste, že každý rok na Linku důvěry Dětského krizového centra zavolá či napíše přes 4000 dětí, a že terapeutická ambulance krizového centra každoročně pečuje o cca 360 dětí a dalším stovkám rodin pomáhají psychologové, sociální pracovníci, právníci, sexuologové apod?
 

Proč právě Dětské krizové centrum?

"Ono si tak trošku vybralo nás: Dětské krizové centrum z.ú. (DKC) oslovilo Agátin svět s nabídkou spolupráce. Šokující fakta o týraných a zneužívaných dětech a dospívajících nás přesvědčila, že letos svou pomoc budeme směřovat právě k těmto dětem. Dětí, které volají na linku důvěry, je mezi námi mnohem víc, než si myslíme. V loňském roce přijalo DKC na Lince důvěry celkem 4 672 kontaktů. Víte, kdy se děti nejčastěji obracejí na linku důvěry? Hovory jsou nejčastěji v noci a během víkendu, kdy má rodina dítěti poskytnout bezpečný a citově vřelý domov. Je to velmi šokující informace, neboť říká, kolik rodičů děti ohrožuje nebo při nejmenším jim není schopno poskytnout ochranu a oporu. Proto chceme podpořit práci Dětského krizového centra a napomoci ochránit víc dětí. Děti by se neměly cítit v nebezpečí, přicházet o bezpečný domov a zdravé sebevědomí. Svět se jim hroutí a není pro ně dobrým místem k životu.", říká Kristýna. Čím vším se DKC zabývá, se dočtete přímo na webu.
 

Projekt Agáta pomáhá ohroženým dětem v číslech:

 • Vybavení terapeutického pracoviště hrami a hračkami v hodnotě 45 919 Kč. Mezi dary se objevilo například několik dětských hudebních nástrojů zn. Djeco, které si terapeuti vybrali pro muzikoterapii traumatizovaných dětí, o které pečují.
 • Finanční pomoc na provoz několika týdnů Linky důvěry Dětského krizového centra, která je pro děti v krizi prvním kontaktním místem: Linka každý týden pomůže téměř 100 dětem, ovšem její týdenní náklady činí 76 000 Kč. Vybrali jsme na 2týdenní provoz částku 152 000 Kč
 • Celková hodnota daru činila 197 919 Kč.


ROK 2020: Projekt Lepší škola pro všechny

Přestože si spojujeme nadaci Člověk v tísni především s pomocí v zahraničí, velmi úspěšně rozdává pomoc i u nás v ČR. Působí ve více než 60 lokalitách v České republice. Pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy a budoucím generacím pak uspět v životě a práci. Realizuje také programy Lepší škola pro všechny, Jeden svět na školách, festival Jeden svět, vzdělávací program Varianty a mnoho dalších. 
 

Proč právě Člověka v tísni?

"Loňský školní rok byl mimořádně náročný nejen pro děti, ale také pro nás rodiče. Téměř ze dne na den rodiče suplovali učitele kvůli zavřeným školám. Jsem máma tří školních dětí a zpočátku to byl jeden velký chaos. Musela jsem nastavit jasná pravidla, jak zvládnout chod domácnosti a výuku na dálku všech dětí. Mám velké štěstí, že jsem mohla pracovat z domu a poskytnout dětem adekvátní podporu. Uvědomila jsem si, že takové štěstí nemají všechny děti. Mnoho dětí se ocitlo v úplně jiné situaci – neměly využití počítače s připojením na internet nebo jim dokonce chyběla od rodičů dostatečná opora v domácí výuce. Děti, které ztratily kontakt se školou, začaly rychle zaostávat. A právě tato krizová situace nás přivedla k myšlence, že letos chceme pomoci v oblasti vzdělávání. Vzdělávání dětí, které to nejvíce potřebují. Proto jsme podpořili program Lepší škola pro všechny, který organizuje Člověk v tísni. Všechny děti mají právo na kvalitní vzdělání a šanci na lepší budoucnost.", říká Kristýna. Přečtěte si příběh Elis, které se změnil život k lepšímu návštěvou pražského předškolního klubu Člověka v tísni. A pokud by vás zajímalo více o Člověku v tísni, nahlédněte přímo na jejich web.


Projekt Lepší škola pro všechny v číslech:

 • Vytěžený příspěvek ve výši 292 662,40 Kč, z toho:
  • předaný hmotný dar v hodnotě 19 361 Kč,
  • předaný finanční dar pro podporu vzdělání v celkové hodnotě 273 301,40 Kč.
 • Předaný hmotný dar od Agátina světa v celkové hodnotě 7 083 Kč.
 • Předaný hmotný dar od partnerů Agátina světa v celkové hodnotě 19 119 Kč.
 • Celková vložená částka do projektu tedy činí 318 864,40 Kč. 
 

ROK 2021: Projekt Agáta pro NAUTIS

V tomto roce jsme se rozhodli podpořit děti s autismem, o které se stará Národní ústav pro autismus – NAUTIS
 

Něco málo o NAUTIS:

NAUTIS je nestátní nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se mohli vzdělávat, užívat si plnohodnotného života i třeba pracovat. Aby dokázali být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život.
 

Projekt Agáta pro NAUTIS v číslech:

 • Dar od Agátina světa – hračky dle výběru terapeutů v celkové výši 14 048 Kč.
 • Dar od zákazníků Agátina světa – finanční dar v celkové výši 231 880 Kč a hračky dle výběru terapeutů ve výši 38 622 Kč.
 • Dary od partnerů Agátina světa – finanční příspěvky v celkové výši 25 450 Kč.
Celkem jsme tedy předali hračky, pomůcky a finanční prostředky v celkové výši 310 000 Kč. 

Projekt Agáta pro NAUTIS v číslech
 

ROK 2022: Společnost pro ranou péči

V roce 2022 jsme se rozhodli podpořit Společnost pro ranou péči, která pomáhá malým dětem se zdravotním postižením i jejich rodinám. 
 

Poznejte Společnost pro ranou péči, z. s.

Společnost pro ranou péči, z. s., je nestátní organizace, která poskytuje služby a programy dětem se zdravotním postižením i jejich rodinám. Snaží se tak eliminovat či zmírňovat důsledky postižení a poskytnout rodině i dítěti předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči.
 

Projekt Agáta pro Společnost pro ranou péči v číslech:

 • Na začátku projektu jsme předali Společnosti pro ranou péči hračky a pomůcky pro terapeutickou práci a volnočasové aktivity s postiženými dětmi do věku 7 let v hodnotě 70 386 Kč
 • Zajistili jsme pětiměsíční finanční podporu pro práci terapeutů, aby se mohli věnovat co nejvíce dětem s vývojovými vadami. Vybrali jsme pro jejich práci finanční prostředky v celkové hodnotě 236 751 Kč.
 • Rozšířili jsme povědomí o tom, co Společnost pro ranou péči dělá, a hlavně, že tu je pro všechny rodiny, které její pomoc potřebují.
 Projekt Agáta pro Společnost pro ranou péči v číslech
 

Mimo tyto hlavní projekty Agáta dále podpořila:

 

Děti s postižením zraku

Společnost pro ranou péči nás oslovila na podzim 2020 s dotazem, zda by skrze Agátiny stránky mohla nabízet charitativní kalendář na podporu dětí se zrakovým postižením. Kalendář se nám líbil, rádi jsme tedy jeho prodej podpořili bez nároků na odměnu.
 

Příběh z rané péče: Jiřík se vrátil do aktivního života

Jedním z dětí v péči je Jiřík, veselý pětiletý kluk, který ale zatím spoustu věcí sám nezvládne. Nemůže si třeba vzít obyčejné autíčko a hrát si s ním. Nemůže si sám rozbalit vánoční dárek. Svítící a blikající hračky jsou pro něj tabu kvůli riziku epilepsie. Ptáte se, co Jiříka trápí? Trpí středně těžkou mentální retardací a má ochrnutou polovinu těla v důsledku dětské mozkové obrny. Spolu s dalšími pěti sourozenci vyrůstá ve velké milující rodině, kde se všichni členové do péče o Jiříka zapojují a trpělivě mu pomáhají, aby toho čím dál více zvládnul sám. 

Za rodinou pravidelně jezdí poradkyně Petra. Jiříkovi přiveze vhodné hračky a mamince další nápady, jak s ním pracovat. Rodina, pro kterou bylo po narození Jiříka cestování nemyslitelné, se díky rané péči vrátila do aktivního života. Dostala se na víkendový pobyt, kde si o svých radostech i starostech mohla popovídat s dalšími rodinami v podobné situaci. Rodina v tom není sama, a to je důležité. „Děti jsou šťastné, že někde jsou, že jsme všichni pohromadě. Jiřík má možnost vyzkoušet nové věci a není to na úkor ostatních, můžeme být při tom. Za to jsem rané péči strašně vděčná.“, říká Jiříkova maminka.
 

Děti s autismem

V roce 2017 jsme navázali spolupráci s Občanským sdružením ProCit. Pro podporu činností, které vzdělávají a rozvíjejí autistické děti, jsme věnovali ProCitu sadu edukačních a zábavných her. Tyto hry byly vybrány speciální pedagogickou pracovnicí dle potřeb dětí s autismem.  

Školky a školy na Praze 4

Při oslavách našich 10. narozenin v roce 2017, jsme se chtěli radovat společně s někým dalším. A s kým jiným než s dětmi. Proto jsme věnovali celkem 140 her městské části Praha 4, na jejímž území působíme. Tyto hry byly určeny pro školky, školy a pro sociálně slabé rodiny z této městské části.
Kristýna je zakladatelka a duše Agátina světa, kterému dává směr. Spolu se svou sestrou Lucií zkoumají české i zahraniční značky, aby do Agátina světa zařadily ty nejlepší hry a hračky. Protože jen hry, hračky, knížky a stavebnice, které vynikají přínosem pro děti, kvalitou zpracování, bezpečností i designem mohou patřit do Agátina světa. A takový je pak svět, který pro nás tvoří.