Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Agátin hravý festival: Praktické informace

Agátin hravý festival: Praktické informace

Festivaly, akce, soutěže 1. 1. 2024 5 minut
Kristýna Křížová
Kdy a kde se festival koná? Jak je to se vstupným a s dílničkami? Přečtěte si podrobné praktické informace, ať víte.
Agátin hravý festival Praha: 18. 5. 2024, 9–17h 👉 Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Letná. Vstup na festival je ZDARMA. Vybrané výtvarné dílny se speciálním lektorským vedením a materiálem jsou za poplatek 100 Kč/dítě. Online vstupenky na ně kupujte zde případně na místě, kde budete moct platit hotově i kartou. 
 
 

PODMÍNKY ÚČASTI NA AGÁTINĚ HRAVÉM FESTIVALU,
Praha 18. 5. 2024


Převzetím těchto Podmínek účasti je uzavřena mezi Účastníkem a pořadatelem festivalu K+L NET, s.r.o., se sídlem Václavkova 22, Praha 6, 160 00, IČ: 27886867, smlouva o účasti na Agátině hravém festivalu v těchto místech a termínech:
 • Praha: 18. 5. 2024, 9–17h, Národní zemědělské muzeum Praha
Účastník se touto smlouvou (převzetím Podmínek účasti na festivalu) zavazuje v celém areálu festivalu dodržovat následující Podmínky účasti:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
 • vnášení a užívání hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů;
 • rozdělávání otevřeného ohně;
 • vstupu se psy a jinými zvířaty;
 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.
B)  POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:
 • při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na Agátině hravém festivalu a účastníka festivalu vyvést z areálu a nevpustit jej zpět do areálu;
 • dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku;
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky;
 • měnit program v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.);
 • evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku pořadatele (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez jakékoliv náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka festivalu.
C) ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE:
 • udržovat pořádek, nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob;
 • chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu;
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy.
D) ÚČASTNÍK FESTIVALU:
 • se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost a přebírá veškerou odpovědnost za svůj majetek a za zdraví svých nezletilých dětí nebo nezletilých dětí, které mu byly svěřeny do péče pro účast na festivalu;
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí;
 • souhlasí, že jeho kontaktní údaje, které uvedl při slosování o věcné ceny, mohou být pořadatelem použity pro zasílání obchodních sdělení;
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou, jeho nezletilými dětmi či nezletilými dětmi jemu svěřenými do péče pro účast na festivalu, mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně.
E) POŘADATEL FESTIVALU:
 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením;
 • neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku).
F) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
 • Udělujete tímto souhlas společnosti K+L NET, s.r.o., se sídlem Václavkova 22, Praha 6, 160 00, IČ: 27886867 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ÚDAJŮ a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních ÚDAJŮ) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.
 • Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon budou zpracovány za účelem slosování výherců a po dobu 1 měsíce od udělení souhlasu, pokud jej neprodloužíte.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní smazání z databáze a zastavení zasílání obchodních sdělení.
V Praze, 1. 1. 2024
Internetový obchod
Sdílet
Kristýna Křížová Kristýna je zakladatelka a duše Agátina světa, kterému dává směr. Spolu se svou sestrou Lucií zkoumají české i zahraniční značky, aby do Agátina světa zařadily ty nejlepší hry a hračky. Protože jen hry, hračky, knížky a stavebnice, které vynikají přínosem pro děti, kvalitou zpracování, bezpečností i designem mohou patřit do Agátina světa. A takový je pak svět, který pro nás tvoří.