Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Montessori pro věk 6-9 let: Vzhůru do společnosti

Montessori pro věk 6-9 let: Vzhůru do společnosti

Tipy pro výběr her a hraček 6. 2. 2024 5 minut
Tereza Kotilová
M-O-N-T-E-S-S-O-R-I. Člověka, který se s tímto pojmem nikdy blíže nesetkal, možná jako první napadne, že jde o nějakou vzdělávací metodu či směr, což je vlastně pravda. V první řadě však jde však o podporu přirozeného vývoje dítěte v určitých životních obdobích. Pojďte se s námi dozvědět více o principech Montessori a načerpat tipy na pomůcky, aktivity i uspořádání domácnosti pro různý věk. Pátý díl se zaměřuje na děti od 6 do 9 let, kdy je na pořadu dne vyšší samostatnost ve spojení se školní docházkou a společenským životem či naplňování lidských tendencí.

Montessori pro věk 6-9 let: Vzhůru do společnosti

Montessori 6-9 let 

Dostáváme se do období klidného rovnoměrného růstu, kdy se psychický i fyzický stav proměňuje pozvolna. Děti hodně zajímá morálka, pravidla, a co je fér. Zkoumají a chápou dobro a zlo, ale vše je spíš černobílé. Tento věk je ideální na budování si vzájemně důvěrného vztahu, který se bude náramně hodit později v období prepuberty (cca od 9. roku) a hlavně v období puberty (cca 12-18 let). V tomto věku už krásně vidíte výsledky toho, co dítě nabylo od narození až doposud. 

Cílem v tomto věku je stále podpora nezávislosti a samostatnosti, jako tomu bylo doposud. Co přibývá cca kolem 7. roku věku? Schopnost abstraktně myslet = pátrat po příčině a následku. Dítě se snaží pochopit fungování celého světa a posuzuje činy ostatních. Často se zde setkáváme s moralizováním, kdy se děti upínají k pravidlům a řádu, který je jim vlastní, načež nechápou, jak ho někdo může vědomě porušovat. 

Montessori pro věk 6-9 let: Vzhůru do společnosti Montessori pro věk 6-9 let: Vzhůru do společnosti

Dítě v tomto věku již bývá školou povinné a učí se školním znalostem – čtení, psaní, počítání, atd ... Zažívá první přátelství a začlenění do kolektivu, což přináší spoustu krásného, ale zároveň taky obtíže, které se stávají velkou výzvou tohoto období. Je totiž potřeba naučit se fungovat s ostatními lidmi, budovat empatie, řešit konfliktní situace, umět si poradit – čímž se opět vracíme ke svobodě a nezávislosti.  


Pokud dítě navštěvuje Montessori školu, provozuje tam obvyklé Montessori činnosti, na které je zvyklé, pracuje s Montessori pomůckami, učí se sociálním dovednostem a od učitelů slyší vyprávět 5 velkých příběhů o vzniku a vývoji světa

Rozvíjí se také logické myšlení. Dosavadní znalosti, schopnosti a dovednosti můžete ideálně podporovat různými hlavolamy, pokusy, logickými hrami či čtením. 

Lidské tendence podle Marie Montessori 

Aby byl člověk spokojený, potřebuje si dle Marie Montessori naplňovat tzv. lidské tendence = univerzální potřeby lidí, které platí na celé planetě skrz celou historii, a patrně stojí za tím, proč je člověk jako druh tak úspěšný. Lidé totiž tíhnou k naplňování těchto tendencí, a když se jim to daří, jsou šťastní, úspěšní a mají se dobře. My jako rodiče můžeme děti našimi činy a připraveným prostředím podpořit v tomto naplňování. 

 1. Řád 
  Díky řádu ve věcech, činnostech, atd. nachází dítě vnitřní klid, vyrovnanost a jistotu. 

 2. Orientace 
  Dítě chce být orientované v nově poznávaných věcech. Chce znát příčiny a následky situací, které pozoruje, což vede k nezávislosti a schopnosti později samostatně úspěšně jednat. 

 3. Prozkoumávání 
  To je typická potřeba dětí mladšího školního věku, kteří chtějí prozkoumat všechno do nejmenšího detailu. Typická jsou období zájmu o určité téma – dinosauři, vesmír, lidské tělo,... Děti potřebují na prozkoumávání čas, nestačí jim jen, že my jim řekneme “tak to je” a hotovo. Typicky jde třeba o pokusy, pozorování něčeho v přírodě, pěstování, atd. 

 4. Komunikace 
  Úroveň komunikace a slovní zásoba se stále zlepšuje. Díky komunikaci se dítě může začlenit do společnosti, setká se s novými pozitivními i negativními situacemi. My jsme velkým komunikačním vzorem a jsme modelem pro řešení všech situacích v životě.  

 5. Činnost a práce 
  Díky touze být stále v činnosti a moct dělat věci sám zažívá dítě pocity štěstí a svobody. Je jen na nás, jaké prostředí vytvoříme, a jaké bude mít dítě možnosti. Práce musí být smysluplná a dítě chce vidět, že nám, či společnosti skutečně prospívá. Typický příklad: Děti nám chtějí pomoct se skládáním dřeva, s prací na zahradě (baví je to, co se týká přírody a země, jde o opravdové činnosti). 

 6. Manipulace a abstrakce 
  Ve všech činnostech dítě stále potřebuje používat ruku jako hlavní nástroj výzkumu. Abstraktní myšlení ještě není na takové úrovni, dle Montessori je “ruka nástroj ducha” – co neprošlo rukou, nemůže být v mysli. Až postupem času se mozek vyvíjí – a když má dost zkušeností, začíná být schopen abstrakce. Bývá to kolem 7. roku, ale jde to pozvolně, dítě se ptá po příčinách a následcích, a s rozvojem komunikace je ve vyjadřování obratnější a chce s námi řešit náročnější témata. 

 7. Opakování, přesnost a sebezdokonalení 
  Když dáme dítěti čas opakovat, naplníme jeho touhu a stane se v činnosti přesné, leckdy až dokonalé. Pokud opakovaně čas a prostor nemá, může dojít k rezignaci. Opakování se týká i toho, že my jsme vzorem. Když se dítě zlepší a samo usoudí, že to tak je – zažívá pocity štěstí, radosti a potěšení, proto je tak důležité vést děti k tomu, aby samy zhodnotily své činnosti a nečekaly na hodnocení vnější (takové je bohužel stále typické v českých školách).

Montessori pro věk 6-9 let: Vzhůru do společnosti

Společenský život dítěte v rozpuku 

V tomto věkovém období se hojně rozvíjí společenský život dítěte. Začíná se zajímat o svět kolem sebe – o kulturu, o bydliště a jeho okolí, ... Dítě zažívá spoustu interakce s okolím, kdy my jsme jeho vzorem. Dovolte dítěti být samostatné ještě víc než doposud – dovolte mu vycházky s přáteli a postupně tak předávejte důvěru. Klidně buďte v počátku opodál a domluvte se, že kdyby bylo potřeba, můžete zasáhnout, ale jinak jste bokem. 

Jak dítě chválit a hodnotit? 

V tomto věku chceme dítě vést k tomu, aby se samo zamýšlelo nad svou prací a činnostmi. Ve škole třeba může být závislé na vnějším hodnocení, ale důležité pro něj je hlavně to, jak je to doma. Ideální je mít čas a o činnostech dítěte si povídat.

Např. Dítě přinese obrázek a většina automaticky řekne “hezký” nebo “ty jsi šikulka”. To je však pro dítě nic neříkající a bezvýznamné hodnocení. Pokud máte více času, obrázek důkladně zhodnotit, zkuste třeba: “Tady vidím ptáky, co je to za druh? Ty se ti hodně povedli.” .... “Líbí se mi, jak si namaloval korunu stromu, vypadá tak opravdicky.” .... “Co se líbí na tomto obrázku nejvíc tobě? Je něco, co bys příště chtěl namalovat jinak?”  

Prostě a jednoduše zkuste se víc ptát a vyjadřovat se k nějaké konkrétní věci. To úplně stačí. 


Zaujalo vás téma Montessori a naše tipy pro vývojové období dětí od 6 do 9 let? Sledujte nás a již brzy se můžete těšit na Montessori tipy pro děti od 9 do 12 let. 

Chcete-li svému dítěti vybrat rozvíjející hry a hračky, které respektují osobnost dítěte, vybírejte z naší nabídky her a hraček typu Montessori.   

Za cenné tipy a odborný dohled nad článkem moc děkujeme Montessori průvodkyni Petře Pokorné.

Internetový obchod
Sdílet
Tereza Kotilová Píšu pro vás inspirativní články na Agátin blog. Takové články, které vám pomohou s výběrem her, hraček a pomůcek pro vaše děti. S velikou radostí některé hračky z Agátina světa osobně testuji v praxi, a to pod odborným dohledem mé dcery Rozálie.