Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Montessori pro věk 3-6 let: Nastolení řádu a tříbení smyslů

Montessori pro věk 3-6 let: Nastolení řádu a tříbení smyslů

Tipy pro výběr her a hraček 24. 9. 2023 5 minut
Tereza Kotilová
M-O-N-T-E-S-S-O-R-I. Člověka, který se s tímto pojmem nikdy blíže nesetkal, možná jako první napadne, že jde o nějakou vzdělávací metodu či směr, což je vlastně pravda. V první řadě však jde však o podporu přirozeného vývoje dítěte v určitých životních obdobích. Pojďte se s námi dozvědět více o principech Montessori a načerpat tipy na pomůcky, aktivity i uspořádání domácnosti pro různý věk. Čtvrtý díl se zaměřuje na děti od 3 do 6 let, kdy je na pořadu dne nastolování řádu, tříbení smyslů a soustředění se na přesnost.

Montessori pro věk 3-6 let: Nastolujeme řád a tříbíme smysly
 
Montessori 3-6 let 

V tomto věku dítě většinou začíná chodit do nějakého typu mateřské školy. Pokud je to Montessori školka, přesouvají se hlavní Montessori činnosti právě tam. Doma se pak již odehrává převážně “praktický život”, kdy se dítě stále více zapojuje do činností, které vidí u rodičů. Platí tedy i nadále, že se snažíme dítěti připravit sebeobslužnou domácnost tak, aby to co nejlépe zvládlo samo. Jak na to? Projděte opět byt a doplňte různá zákoutí a stanoviště o věci, které dítěti pomohou k samostatnosti i v tomto věku. Umožněte dítěti více se zapojit se do přípravy jídla, samostatně si nalít pití, vyhodit/vytřídit odpadky i špinavé prádlo, pečovat o rostliny, popřípadě o domácí mazlíčky, vybrat si oblečení či boty, atd. Připomínáme, že učíme dítě dělat činnosti, které jsou i pro nás běžné v reálném životě. Nevytváříme prostředí pro činnosti nám vzdálené a nepříjemné. 

Stále se jedná o období dynamického rozvoje celé osobnosti (až do cca 6 let), kdy je aktivní absorbující mysl. To znamená, že dítě nasává vše kolem sebe jako houba, a to velice snadno a bez velkého úsilí. Dítě stále prochází senzitivními fázemi, kdy se určité činnosti učí lépe. U každého dítěte je toto učení velice individuální, avšak pro maximální využití potenciálu dítě potřebuje připravené prostředí, ve kterém se může svobodně a bezpečně pohybovat

Snažíme se dítěti představit reálný svět takový, jaký je. Dítě vše nasává ze svého okolí, žije teď a tady. Cílem je adaptace na naši kulturu, jakési utvoření člověka. Snažíme se o to, aby dítě bylo psychicky i fyzicky stále méně závislé na nás rodičích, aby bylo sebejisté, schopné se o sebe postarat v základních činnostech. Což připomínáme jde dobře jen v dostatečně připraveném prostředí, a také když my jako rodiče jdeme dítěti příkladem. V tomto věku jde prozatím o vzor hlavně fyzický, až později (přibližně od 6 let) jde o vzor psychický. 

Nastolení řádu, tříbení smyslů a zaměření se na přesnost

Ve věku 3-6 let dochází k velkému rozvoji potřeby řádu, volného pohybu, tříbení všech smyslů, jazyka, emocí, hudebního cítění, čtení, psaní, orientace v prostoru, společenských dovedností a matematických představ. Každé dítě samozřejmě rozvíjí něco jiného z výše uvedeného, nemusí zrovna rozvíjet vše naráz. Avšak v tom, v čem se rozvíjet chce, se stále více soustředí na přesnější výsledek.  

Jde o tzv. fázi zpřesňování, kdy dítě už leccos zvládne, ale teď to chce zvládnout přesně. Typickým příkladem je, že děti chtějí chodit po zídkách, obrubnících apod., a je strašně důležité jim v těchto aktivitách dát čas a prostor pro ono zdokonalení. Přesnost se s dětmi může dobře trénovat naléváním tekutiny do skleničky, navlékáním, provlékáním, přesným umisťováním do konkrétních otvorů či vyznačených míst, atd. 

Smysly se tříbí, dochází k velkému zlepšení v rozlišování barev, struktur, teplot materiálu, velikostí, délek, atd. 

Vždy se v rámci Montessori přístupu doporučuje vybírat pomůcky a hračky, které jsou zaměřené ideálně na jednu rozvojovou věc – jen třídím dle velikosti, nebo jen určuju barvy, apod. 

Navlékání  Třídění pinzetou a podle barev

Děti potřebují řád ve svých činnostech, protože řád a opakování přináší jistotu a bezpečí. Když se cítí dítě bezpečně, může se učit novým věcem. Jde hlavně o denní rituály, které dětem pomohou zorientovat se v čase – např. ranní činnosti jdou vždy stejně za sebou. Pomáhá to i dětem, které jsou hodně vzdorovité, protože u zažitého rituálu nejsou zahlceny dalšími vjemy a možnostmi. Lépe se jim pak chystá ven/do školky, uklízí ze stolu, usíná. Důležité opět je, aby byly činnosti přizpůsobené dítěti tak, aby je zvládlo, aby byly vždy stejné a rodiče byly naladěni na tempo dítěte (čím je dítě rychlejší, tím pomalejší by měl být vědomě rodič). 

Řád se týká i matematiky, o kterou se děti v tomto věku často začínají zajímat. Začínají počítat, určovat, že mají dvě pastelky, jednoho sourozence, tři kočky, atd. 

Nezapomínáme na zdvořilostní fráze, kdy jsme jako rodiče v roli modela. My učíme dítě, jak poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit tím, že to praktikujeme a dítě od nás okoukává a následuje nás. Nepřipomínáme dítěti, když zrovna zapomene “jak se říká”, ale jsme mu vzorem a vyčkáváme, až se samo přidá.  

Pokud chce dítě v kolektivu řešit určitou situaci, ale zatím na to nemá dostatečné dovednosti, nebo se stydí, jdeme s ním a mluvíme jakoby za něj. Dítě tak hezky přirozeně okouká, jak takovou situaci řešit, a jednoho dne už jen půjdete s ním a ono bude mluvit samo. 

Obecně by měl rodič s dítětem jednat tiše, klidně, pomalu a s rozvahou. To, že máme divoké dítě neznamená, že to tak ono samo chce a potřebuje, ale jen to zatím neumí jinak. 

Pozor! Dítě v tomto věku se vše učí skrze smysly a skrze své ruce, není schopno abstraktního myšlení. Přijímání zkušeností z našich slov, to je dovednost, která se tvoří až mnohem později (mezi 6-9 rokem i později). Když dítě něco učíme, pomalu mu ukážeme, jak se to dělá, až pak na něj mluvíme, ne dohromady. 

Rozhodovat necháváme dítě jen ve věcech, kdy je to úměrné jejich věku a stále pouze mezi dvěma možnostmi. Nenecháme dítě rozhodovat o věcech, za které máme nést zodpovědnost my. Zda si vezme bílé či černé tričko - ANO. Kam pojedeme o víkendu - NE.

Tipy na aktivity a hračky

Rozvíjíme dále jemnou i hrubou motoriku, kdy se soustředíme na přesnost a vždy na jednu činnost. V tom pomohou pomůcky a hračky, které se zaměřují na vkládání předmětů do otvorů, přendavání různě těžkých a různě tvarovaných předmětů pinzetou, navlékání, provlékání, šroubování, odemykání a zamykání, poznávání pohmatem, rozeznávání délek, třídění/řazení/rovnání/přiřazování dle barev/velikostí/tvarů/druhů/zařazení a jiných charakteristických vlastností úměrných věku dítěte.

Třídění pinzetou

  • Sebeobsluha – stlaní postele, oblékání, hygiena, příprava jednoduché svačiny.
  • Péče o prostředí – mytí nádobí, otírání stolu, leštění zrcadla, zametání, vytírání, žehlení, věšení prádla, péče o rostliny (zalévání, otrhávání starých lístků, přesazování, otírání, sázení, aranžování do vázičky).
  • Aktivity venku – příprava batůžku ven, zahradní práce, umývání odrážedla či kola.


Zaujalo vás téma Montessori a naše tipy pro vývojové období dětí od 3 do 6 let? Sledujte nás a již brzy se můžete těšit na Montessori tipy pro děti od 6 do 9 let. 
 

Chcete-li svému dítěti vybrat rozvíjející hry a hračky, které respektují osobnost dítěte, vybírejte z naší nabídky her a hraček typu Montessori.   

Za cenné tipy a odborný dohled nad článkem moc děkujeme Montessori průvodkyni Petře Pokorné.

Internetový obchod
Sdílet
Tereza Kotilová Píšu pro vás inspirativní články na Agátin blog. Takové články, které vám pomohou s výběrem her, hraček a pomůcek pro vaše děti. S velikou radostí některé hračky z Agátina světa osobně testuji v praxi, a to pod odborným dohledem mé dcery Rozálie.