Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Alternativní školy (1/2): Waldorfská a Montessori

Alternativní školy (1/2): Waldorfská a Montessori

Rozvíjíme předškoláky 4. 5. 2022 5 minuty
Kateřina Hrubešová
Přemýšlíte, zda pro své ratolesti nezvolit jinou formu vzdělávání než klasickou? Pojďme se společně podívat na dva typy alternativních škol – waldorfskou a montessori školu, kde vaše děti získají důležité znalosti a dovednosti, ale za využití jiných pedagogických metod.

Waldorfská škola

Waldorfská pedagogika má za cíl integrované vzdělávání a rozvoj jak intelektuálních schopností, praktických či manuálních dovedností dětí, tak i jejich umělecké vlohy. Tento typ výuky existuje pro předškolní děti, pro žáky 1. a 2. stupně i pro středoškoláky.

Waldorfská škola
Zdroj: https://www.ourkids.net

 

Jak se učí ve waldorfské škole?

„Hlavní předměty“, mezi které spadá například český jazyk, matematika, přírodověda atd., se vyučují v blocích, trvajících po určitou dobu (epochu). Každá epocha pak trvá přibližně 3-4 týdny, takže se žáci po tuto dobu mohou plně soustředit na výuku pouze jednoho předmětu. Nejsou tak „rušeni“ paralelní výukou dalších předmětů.

Samotné bloky jsou dlouhé cca 2 hodiny a zahrnují přivítání, hudební složku, organizační činnosti, procvičování/opakování, rytmicko-pohybové části, novou látku a zápis podstatných věcí. Přesně v tomto pořadí každý blok probíhá. Oproti běžné výuce je tak využit i hudební, rytmický a umělecký potenciál, a to i u exaktních předmětů.

Waldorfská škola
Zdroj: http://www.ecolesteinertoulouse.org
 

Jaké jsou další typické znaky waldorfské školy?

 • Nepoužívání učebnic
 • Absence klasického známkování (děti dostávají vysvědčení, ale pouze se slovním hodnocením)
 • Brzká výuka cizích jazyků
 • Pomalejší výuka čtení a psaní
 • Důraz na umělecké předměty
 • Důraz na pracovní a řemeslné činnosti
 • Specifické vyučovací předměty
 • Témata pro jednotlivé ročníky
 • Vztah učitel, žák a třída
 • Důraz na slavení svátků
 • Výuka prožitkem, memorování rytmem
Zajímá vás více o waldorfském systému? Přečtěte si podrobné informace a inspirujte se konkrétními tipy na waldorfské pomůcky a hračky.


Montessori škola

U této alternativní metody výuky je rovněž kladen velký důraz na osobnost dítěte a jeho tvořivost. Principem této výuky je na prvním místě respektovat osobnost dítěte a učitele vnímat jako rovnocenného partnera (nikoliv autoritu) a průvodce. Výuka podle principů italské pedagožky Marie Montessori je možná pro mateřské školky, základní školy i střední školy.

Montessori škola

Jak to vypadá v montessori třídě?

V montessori třídě je prostor uspořádán do koutů. Nenachází se zde tedy ani lavice ani katedra, tedy nic, co by vytvářelo optickou bariéru mezi učitelem a dítkem. Při výuce vždy děti i učitelé využívají tzv. montessori pomůcky, což jsou typické hračky a předměty, které podporují tvořivost dítěte a získávání nových znalostí a dovedností.

Co je dále typické pro montessoriovskou školu?

 • Nenapomínání, absence trestů
 • Přiměřené užití uznání, snaha o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách
 • Princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit)
 • Možnost volby učebních materiálů a pracovního místa
 • Chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení učiva
 • „Připravené prostředí“ v montessori třídě beroucí v potaz vývoj žáků a jejich schopnostiChcete-li své dítě připravit na vstup do školy se vzdělávacím programem montessori, vybírejte hry a hračky, které respektují osobnost dítěte. Naše nabídka her a hraček typu montessori je pestrá. Konkrétními tipy se inspirujte v našem článku Hračky typu Montessori - jak je vybrat? nebo Montessori pomůcky a hračky pro každý věk.

Internetový obchod
Sdílet
Kateřina Hrubešová Kateřina se stará o Facebookovou stránku Agátina světa, je také autorkou mnoha článků na Agátině blogu. Zkoumá vlastnosti našich hraček do nejmenšího detailu. O své poznatky se dělí v pravidelných článcích, které jsou součástí našich newsletterů.