Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Agáta pomáhá 2023: Předání daru

Agáta pomáhá 2023: Předání daru

Agáta pomáhá 4. 11. 2023 4 minuty
Tereza Kotilová
Předali jsme první dary v rámci projektu Agáta pomáhá, kde se letos zaměřujeme na projekt Lepší škola pro všechny. Zároveň jsme uskutečnili příjemný rozhovor s Miroslavou Haplovou, koordinátorkou předškolního vzdělávání a podpory vzdělávání v Plzeňském kraji pro organizaci Člověk v Tísni.
Agáta pomáhá 2023: Předání daru

Naše zakladatelky, Kristýna a Lucie, v rámci plzeňského festivalu osobně předaly hmotné dary v podobě kreativních her a rozvojových hraček Člověku v tísni na projekt Lepší škola pro všechny, který podporuje vzdělávání znevýhodněných dětí.

👏👉 Vám patří velké díky, protože k 1. 11. 2023 jste již přispěli neuvěřitelně krásnou částkou 12 885 Kč, která nám pomůže naplnit naše stanovené cíle. Zatím nejsme u konce, a jedeme dál. Sbírka trvá až do konce roku.
 

Rozhovor s Miroslavou Haplovou, koordinátorkou předškolního vzdělávání a podpory vzdělávání v Plzeňském kraji

Jaká je aktuální situace dětí ze znevýhodněných rodin? 
Když navážeme na pocovidovou situaci u dětí, které potřebují podporu z důvodu odlišných životních podmínek, což jsou děti, kterým se v rámci předškolních klubů a podpory vzdělávání věnujeme, tak se dá určitě říct, že dětem se daří lépe ve chvílích, kdy chodí do školy. Jejich domácí prostředí není úplně vhodné pro vzdělávání. Vliv má určitě to, že řada škol poskytuje v pocovidové době dlouhodobou podporu doučování přímo ve školách, a to například díky financím v rámci národního plánu obnovy po znovuotevření škol po covidové pandemii. 

Jaký pozorujete posun z hlediska celkového vývoje sociální situace? 
Z hlediska celkového vývoje v rodinách je situace v čase stabilní. My bychom samozřejmě více uvítali, kdyby situace v rodinách směřovala k lepšímu. Nyní se však nacházíme v době socioekonomických problémů, kdy se i rodiny ze střední třídy, které dříve např. finanční potíže neměly, do nich též dostávají. Náročná socioekonomická situace tedy přirozeně nedopadá dobře ani na rodiny, se kterými spolupracujeme. Našich sociálních i vzdělávacích služeb je tedy stále velká potřeba. 

Tedy naděje, že se situace zlepší po skončení covidu vzala za se své tím, že přišla ekonomická krize a zhoršení podmínek pro všechny. 
Určitě se to tak dá říct. 

To znamená, že v předškolních klubech, kterými loni prošlo 373 dětí, nemáte nyní o děti nouzi. Oslovujete znevýhodněné rodiny sami, nebo se vám hlásí s tím, že cítí potřebu pomoci s vývojem jejich dětí? 
Je to tak, jak říkáte. Kapacity našich klubů jsou naplněné s tím, že poptávka po našich službách obecně na mnohých místech převyšuje nabídku, kterou my můžeme dát.  

To, jak se k nám děti dostávají je různé. Přicházejí jak rodiče sami, protože se o naší službě dozví ze svého okolí, nebo již rodina využívá naše sociální služby a přes ně dostane doporučení, že by jejich dítě mohlo navštěvovat náš předškolní klub, tak skrze doporučení jiných institucí. Touto cestou je určitě doporučení OSPODu, kdy rodina může být pod jejich dohledem a OSPOD doporučí docházení do předškolního klubu.  

Vedle předškolních klubů máme v některých místech České republiky terénní předškolní podporu, což znamená, že je tu pracovník, který dochází přímo do rodin, kde pracuje jednak s dítětem a jednak s rodičem. V tomto případě se snažíme o přípravu na nástup do mateřské školy. Snažíme se rodičům pomoci, se zápisem dítěte do mateřské školy, a následně podpořit jak dítě, tak rodiče, aby zvládali docházku do státního zařízení.   

Tedy pracujete individuálně s rodinami a pomáháte jim jak s podporou vzdělávání, tak se zvládnutím všemožných procesů kolem zajištění vzdělávání, které by samy o sobě pro ně byly velice obtížné? 
Ano, je to tak. Pro rodiče může být samotný zápis velkou překážkou, a vlastně jeden z častých důvodů, proč děti nenastoupí do mateřské školy. Rodič může mít problémy se čtením a psaním, či porozuměním textu, a vyplnit formulář je pro něj prakticky nemožné. Dítě už může chodit do státního zařízení (dovršilo určitého věku pro přijetí), ale není mu to umožněno, protože rodič ho nezvládne zapsat, nebo není jinak motivovaný ho přihlásit. Povinnost pro něj totiž nastává až v pěti letech dítěte.

Z našich i dalších dlouhodobých výzkumů vyplývá, že pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí je extrémně důležité, aby nastoupili do mateřské školy ideálně ještě dříve než do povinného předškolního ročníku. Víme, že děti ze znevýhodněného prostředí, které dochází do školky alespoň 2 roky, mají významně vyšší šanci, že projdou hladce základním vzděláním a neukončí předčasně základní školu, a také že budou pokračovat do nějakého stupně středního vzdělávání. Význam přípravy na vstup do mateřské školy je tak ve výsledku výhodný pro celou společnost. 

To je zajímavé, protože pro nás rodiče bývá právě nástup do 1. třídy strašně významným mezníkem a dáváme tomu velkou pozornost (výběru školy, přípravě na zápis, …). A vlastně tu mateřskou školku vnímáme tak nějak automaticky a spíše jako prostor pro hraní si s ostatními dětmi. Přesto to ve všech rodinách automatické není a zapojení se dětí ze znevýhodněných rodin do školkového režimu může mít obrovsky významný dopad na celkovou školní úspěšnost a start do dospěláckého života. Jakou podporu pak nabízíte školním dětem? 
Pro školní děti tu je program pro podporu vzdělávání. Cílem služby je podporovat nejen školáka v docházce a přípravě do školy, ale zároveň významně podporovat rodiče. Usilujeme o to, aby s naší podporou zvyšoval své kompetence v podpoře dítěte ve školní docházce. Učíme rodiče, jak se s dětmi učit, jak se s nimi připravovat do školy, a potom ještě jednu klíčovou věc, jak komunikovat se školou. V případě, že tam ta komunikace neprobíhá, snažíme se ji zprostředkovávat, být spojkou mezi rodičem a školou, protože i tohle je důležitá věc pro úspěšný průběh vzdělávání na základní škole.  

Součástí této komplexní služby je i doučování. Skupinové doučování, tam, kde jej nabízíme, volíme u rodin, které jsou více soběstačné v podpoře přípravy do školy, komunikaci se školou, ale postrádají dovednosti a znalosti pro konkrétní vysvětlení probírané látky. Individuální doučování volíme tam, kde rodiny potřebují vyšší míru podpory, není to zkrátka jen o probírané školní látce.

I tady platí, že si rodiny o pomoc řeknou?  
Ano, i tady. Platí vlastně to samé jako u předškolních klubů. Jen s tím dodatkem, že sem ještě vstupuje významný aktér – škola. Ta se na nás obrátí v případě, že školu navštěvuje dítě, které by potřebovalo naši podporu.  

U těch školních dětí platí, že tráví více a více času na telefonech či tabletech, přestávají číst... Dnešní společnost má velkou tendenci být kritická k současnému vývoji dětí. Jaká je vaše praxe? Cítíte to taky tak? 
Ano, ty trendy jsou obdobné, s tím musím souhlasit. V našem případě řešíme jak digitální gramotnost, tak zároveň i digitální chudobu, která je obdobně velkým tématem dneška, řešíme ji tedy i my v našich službách. Tady je to téma o to více palčivější v tom, že rodiče nemají často s moderními technologiemi zkušenosti ani možnosti je pořídit. V době covidu jsme tak rozšířili nabídku našich služeb o zapůjčování techniky do rodin, které nemají možnost vybavit se potřebnými studijními pomůckami. Ruku v ruce s tím jde i předávání informací o užívání technologií a bezpečnosti.


Agáta pomáhá 2023: Předání daru

Přispějte společně s námi do projektu Agáta pomáhá 2023: "Lepší škola pro všechny" (Člověk v tísni, o. p. s.). 

Cíle našeho projektu jsou:

  1. Zajistit fungování předškolního klubu pro cca 15 dětí ze znevýhodněného prostředí na 1 měsíc. 👉 60 000 Kč.
  2. Zajistit finance na doučování 10 dětí ze znevýhodněného prostředí na 1 měsíc. 👉 15 000 Kč.
  3. Zajistit finance na nákup vybavení a pomůcek pro 20 malých školáků ze sociálně slabých rodin. Sešity, pracovní listy a další pomůcky koupíme na základě individuálních potřeb jednotlivých dětí a požadavků škol. 👉 20 000 Kč.
  4. Vybavit 7 předškolních klubů a lektorů doučování hračkami, hrami a didaktickými pomůckami 👉 40 000 Kč.

Máte stejně dobré srdce jako my a ptáte se, jak můžete pomoci? Zakupte na našem e-shopu až do 31. 12. 2023, samostatně či v rámci vaší objednávky, charitativní voucher a přispějte tak i vy. Částku můžete zvolit přednastavenou dle účelu, či v košíku naklikat přesně takovou sumu, jakou chcete přispět. Sdílejte tuto možnost pomoci se svými přáteli, třeba se rozhodnou pomoci také. Čím více lidí se do projektu zapojí, tím snáz se nám podaří naplnit naše cíle. Předem vám děkujeme za pomoc těm, kteří to opravdu potřebují.
Internetový obchod
Sdílet
Tereza Kotilová Píšu pro vás inspirativní články na Agátin blog. Takové články, které vám pomohou s výběrem her, hraček a pomůcek pro vaše děti. S velikou radostí některé hračky z Agátina světa osobně testuji v praxi, a to pod odborným dohledem mé dcery Rozálie.