Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Agáta pomáhá 2023: Lepší škola pro všechny (Člověk v tísni, o. p. s.)

Agáta pomáhá 2023: Lepší škola pro všechny (Člověk v tísni, o. p. s.)

Agáta pomáhá 1. 10. 2023
Tereza Kotilová
Je tu podzim a s ním se jako každý rok touto dobou ozývá projekt Agáta pomáhá. Letos jsme se rozhodli podpořit projekt Lepší škola pro všechny, který má pod křídly organizace Člověk v tísni. Tento projekt má za cíl podpořit vzdělávání znevýhodněných dětí v České republice. Věnujte nám chvilku svého času a přečtěte si více o tomto projektu. Vaše podpora může pomoct dětem, které si to zaslouží.
Agáta pomáhá 2023: "Lepší škola pro všechny" (Člověk v tísni, o. p. s.)
 

Představujeme organizaci Člověk v tísni, o. p. s.

Nezisková organizace Člověk v tísni byla založena v roce 1992, kdy se setkalo pár zpravodajů a novinářů z Lidových novin v kuchyňce nad kafem. Nestačilo jim přivážet informace ze zahraničí, chtěli pomáhat. Postupně vybudovali profesionální humanitární organizaci s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Přestože si spojujeme Člověka v tísni především s pomocí v zahraničí, velmi úspěšně rozdává pomoc na domácím území. Věděli jste, že působí ve více než 60 lokalitách v České republice? Pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy a budoucím generacím pak uspět v životě a práci. Mimo projekt Lepší škola pro všechny realizuje například programy Jeden svět na školáchfestival Jeden svět, vzdělávací program Varianty a mnoho dalších. 
 
Představujeme organizaci Člověk v tísni, o. p. s.


Projekt "Lepší škola pro všechny"

Česká společnost má za sebou několik perných let. Krize těžce dopadá na dospělé, ale i na děti. A obzvlášť na ty, kterým se doma nedostává podpory a pochopení. Organizace Člověk v tísni podporuje děti v České republice už 24 let a pokračuje v tom i nadále, protože v tomto obtížném období pomoc potřebují víc než kdy dříve. Podpořte je společně s námi v této činnosti a přispějte do sbírky Lepší škola pro všechny.

Předškolní kluby

Všechny děti musí od r. 2017 podle zákona navštěvovat povinně jeden rok předškolního vzdělávání. Stát tím chtěl podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a pomoci jim ke snazšímu vstupu na základní školu. Bohužel i tak část těchto dětí do mateřských škol ani nenastoupí, nebo pravidelně nedochází, protože rodiče často řeší náročné existenční potíže. Například ztrátu zaměstnání, dluhovou propast, či nevhodné bytové podmínky. Přitom právě tyto děti potřebují předškolní přípravu ze všech nejvíce. Do první třídy tak vstupují s handicapem. 

„Děti vyrůstající v nepodnětném prostředí mají potíže vyrovnat se svým běžným vrstevníkům. Již od počátku docházky na základní škole svými zhoršenými znalostmi a dovednostmi selhávají ve školních úspěších a jejich nezdary se prohlubují. Děti jsou demotivováni, mohou být terčem posměchu, mají vysokou školní absenci a často základní vzdělání předčasně ukončí. V těchto případech mají potíže s uplatněním na pracovním trhu a jsou ohroženy chudobou. Předškolní vzdělávání je proto ideálním obdobím, kdy mohou děti dohnat vše potřebné, aby jejich start na základní škole byl jednodušší a úspěšnější.“ Říká Cecílie Beranová, metodička předškolní podpory.

Člověk v tísni provozuje několik předškolních klubů po České republice. 3-5ti leté děti navštěvující předškolní kluby jsou zapojeny do dopoledního programu, který je připravuje na snazší přechod do mateřinek. Děti si fixují základní hygienické dovednosti, zvyšují znalosti a dovednosti, trénují jemnou a hrubou motoriku, posilují dobré vazby se svými vrstevníky a učí se režimu. 

V některých lokalitách ohrožených sociálním znevýhodněním byla zavedena terénní předškolní podpora. Pracovnice dochází do domácností a věnují se dětem v jejich přirozeném prostředí. Do aktivit jsou vtaženy i rodiče, kterým je následně poukázáno, jak se s dětmi mají učit i s jejich omezenými prostředky. Děti do mateřských škol tak přichází sebevědomější, připravenější a mají mnohem větší šanci na školní úspěch.

„Z vlastních zkušeností víme, že jeden rok v mateřské škole nestačí k tomu, aby se znalosti a dovednosti předškolních děti vyrovnaly s jejich běžnými vrstevníky. Často mají rodiny příliš vysokou absenci a nejsou naučeny k pravidelnému režimu.
Předškolní klub, který klienti navštěvují rok, výjimečně roky dva, dostatečně připraví na přechod do povinného základního vzdělávání jak děti, tak i rodiče.“ Doplňuje Cecílie Beranová, metodička předškolní podpory.
 
Čas a péče je věnována i rodičům či pečujícím osobám, u kterých se posilují rodičovské kompetence. V předškolních klubech probíhají pro pečující osoby vzdělávací semináře, jsou součástí volnočasových aktivit a mohou využít i další služby provozované Člověkem v tísni, např. dluhový poradenstvím či Sociálně aktivizační službou. Díky provázené a komplexní péči je pak snazší zavčasu odhalit případné potíže v rodině a pomoci jej rodinné zázemí stabilizovat.
 
V loňském roce jsme podpořili 373 předškolních dětí a jejich rodičů, či pečujících osob. Nehrajeme si, edukujeme. Předškolní vzdělávání má smysl!
 

Doučování

Tento program je určen dětem, které mají potíže ve škole a doma se jim nedostává adekvátní podpory. Rodiče těchto dětí mají nízké vzdělání, často jen základní, a nedostatek školních znalostí a zkušeností jim neumožňuje poskytnout podporu dětem. Cílem doučování je pomoc s učením, úkoly a při řešení problémů dítěte ve škole. Člověk v tísni nabízí dva typy doučování: individuální a skupinové. Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte, kam za ním dochází dobrovolník Člověka v tísni. Pomáhá mu se vším, co je potřeba. Kromě doučování jsou dobrovolníci v úzkém kontaktu také s rodiči a snaží se je vtáhnout do školního dění a domácí přípravy. Rodiče tím získávají potřebné informace a zkušenosti. Skupinové doučování probíhá v prostorách Člověka v tísni, které je zřízené pro tuto službu nebo případně ve škole.

 
Přispějte společně s námi do projektu Agáta pomáhá 2023: "Lepší škola pro všechny" (Člověk v tísni, o. p. s.). 

Cíle našeho projektu jsou:

  1. Zajistit fungování předškolního klubu pro cca 15 dětí ze znevýhodněného prostředí na 1 měsíc. 👉 60 000 Kč.
  2. Zajistit finance na doučování 10 dětí ze znevýhodněného prostředí na 1 měsíc. 👉 15 000 Kč.
  3. Zajistit finance na nákup vybavení a pomůcek pro 20 malých školáků ze sociálně slabých rodin. Sešity, pracovní listy a další pomůcky koupíme na základě individuálních potřeb jednotlivých dětí a požadavků škol. 👉 20 000 Kč.
  4. Vybavit 7 předškolních klubů a lektorů doučování hračkami, hrami a didaktickými pomůckami 👉 40 000 Kč.

Máte stejně dobré srdce jako my a ptáte se, jak můžete pomoci? Zakupte na našem e-shopu až do 31. 12. 2023, samostatně či v rámci vaší objednávky, charitativní voucher a přispějte tak i vy. Částku můžete zvolit přednastavenou dle účelu, či v košíku naklikat přesně takovou sumu, jakou chcete přispět. Sdílejte tuto možnost pomoci se svými přáteli, třeba se rozhodnou pomoci také. Čím více lidí se do projektu zapojí, tím snáz se nám podaří naplnit naše cíle. Předem vám děkujeme za pomoc těm, kteří to opravdu potřebují.
 
Internetový obchod
Sdílet
Tereza Kotilová Píšu pro vás inspirativní články na Agátin blog. Takové články, které vám pomohou s výběrem her, hraček a pomůcek pro vaše děti. S velikou radostí některé hračky z Agátina světa osobně testuji v praxi, a to pod odborným dohledem mé dcery Rozálie.