Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog ŠKOLA je DOMA: Zápis do 1.třídy

ŠKOLA je DOMA: Zápis do 1.třídy

Rozvíjíme předškoláky 31. 3. 2020 3 minuty
Tereza Chaloupková
Při psaní tohoto článku už je jasné, že děti se letošního zápisu do 1. tříd účastnit nebudou. Ministerstvo vydalo pokyny, že letošní zápisy proběhnou sice v daném termínu od 1. do 30. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí, a někde pouze elektronicky. Ale děti nakonec do školy půjdou, a tak jsme se rozhodli přinést vám miniseriál pro předškoláčky! Zahajujeme jak jinak než zápisem, a to očima paní učitelky a maminky dvou kluků Terezy Chaloupkové.Klasický zápis do 1. třídy má jinak obvykle dvě části: formální a motivační. Formální část zajistí rodiče vyplněním žádosti o přijetí + doložením rodného listu dítěte + dokladu totožnosti. Pokud je dítě narozené v termínu od 1. září do 31. srpna (příslušného ročníku) a je na spádové škole, musí jej škola přijmout. Podotýkám, že tato volba je na rodiči, a i kdyby dítě bylo silně nezralé, škola jej vzít musí, pokud se tak rodič rozhodne.

Řada rodičů si nesprávně myslí, že motivační část – úkoly, které absolvují děti s učiteli, nějak o jejich přijetí rozhodují – nikoli. Pozorný učitel však může narazit na věci, které je třeba ještě dotrénovat a vyladit, také může poukázat na zásadní problémy, dát rodičům tipy, ale poslední slovo má vždy rodič.

Teď nastává otázka, jestli je dítě zralé, mluví se o tzv. školní zralosti. Všeobecně školní zralost zahrnuje tělesný vývoj, zdravotní stav, práceschopnost, zralost osobnosti a úroveň poznávacích funkcí.

Pokud některá oblast pokulhává a rodiče chtějí žádat o odklad školní docházky, potřebují 2 potvrzení: od praktického lékaře (nebo specialisty) a od poradenského střediska (PPP nebo SPC). Z mojí zkušenosti jsou na hraně děti narozené o prázdninách, konkrétně u kluků už i květen/červen.

 Jak takový zápis ve škole probíhá a z čeho se děti „zkouší“?

Jak už jsem psala, motivační část (měla by trvat max. 20 minut) není povinná, dítě ji absolvovat nemusí, a proto nejsou dána žádná kritéria, co se u zápisu má zkoušet.

Každá škola má zápis nastavený jinak. Z mého pohledu je důležité, aby zápis nevyděsil rodiče, co všechno děti neumí, protože to v některých případech umět vůbec nemusí – mluvím třeba o poznání písmen, číslic nebo dokonce příkladů! Na to je mnoho času v první třídě.

Další činnost, která u zápisu často bývá, je kresba lidské postavy. S tou také nesouhlasím, protože při množství úkolů a čase, který je na zápis určen, je nereálné, aby na ni dítě mělo dostatek prostoru. Učitelé také nejsou dostatečně „kovaní“ kresbu posoudit (to je práce pro psychology při diagnostice). Domnívám se také, že kresba postavy neukáže úroveň schopností, které budou potřeba na začátku první třídy pro čtení, psaní a počítání.

Co tedy na zápise má být? Co se mi osvědčilo? Co má vypovídající charakter?

 1. Předčíselné představy

 • Spočítat předměty do 10.
 • Poznat základní geometrické tvary.
 • Ukázat, kde je více/méně/stejně.
 • Přidat/ubrat o 1 více/méně.

2. Sluchové vnímání              

 • Vytleskat slovo na slabiky.                                      
 • Určit počet slabik (max.3)
 • Určit první hlásku.

 3. Zrakové vnímání

 • Pojmenovat barvy (základní i doplňkové).
 • Najít v řadě odlišný obrázek.
 • Najít dvojice obrázků, které se liší.

4. Prostorové vnímání

 • Určit pravou / levou stranu.
 • Určit pojmy nahoře / dole/ uprostřed.
 • Určit pojmy první/poslední/hned před/hned za.
5. Řeč
 • Vypravovat něco o sobě, pohádku, básničku

6. Grafomotorika

 • Většinou pracovní list, kde děti napodobují předepsané tvary. Učitel sleduje lateralitu, uvolnění, tlak na tužku, správný úchop, atd.

Závěrem bych chtěla doporučit, aby rodiče na zápis děti vůbec netrénovali. Argumenty, které u zápisu někdy slyším („My jsme ale trénovali pohádkou O perníkové chaloupce a vy jste dala O Červené Karkulce“) vás pak stejně prozradí. Musí se ukázat, jak dítě reaguje nepřipravené a jestli už takové situace umí zvládat. Věřte mu! Zkušenější učitelé stejně poznají, co má dítě „nadrcené“ a co opravdu ovládá. Užijte si zápis jako oslavu něčeho významného, pochvalte je za jakýkoliv výkon a pokud ještě třeba dostanete nějaká doporučení, zamyslete se nad nimi. Hlavně, ať se do školy těší a jsou pozitivně namotivováni.

V dalších dílech našeho miniseriálu ŠKOLE je DOMA s Veselou chaloupkou se pak podíváme na doporučení a tipy, jak naše předškoláčky doma rozvíjet hrou.

 

Internetový obchod
Sdílet
Tereza Chaloupková Tereza, maminka dvou kluků a učitelka 1. stupně ZŠ, je naší externí posilou. Sdílí s námi své pedagogické zkušenosti a radí, jak školní děti rozvíjet hravě a zábavně.