Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Rytmické cítění, tempo, dynamika, a jak je rozvíjet u dětí

Rytmické cítění, tempo, dynamika, a jak je rozvíjet u dětí

Rozvíjíme předškoláky 21. 4. 2022 2 minuty
Kristýna Křížová
Přemýšlíte, jak vést své dítko k hudbě? Začněte tou nejpřirozenější a nejintuitivnější složkou, kterou je rytmus. Dynamika a tempo pak půjde jako po másle. Rytmus je nejzásadnější složkou, na které je celý hudební úspěch postaven.

Rytmické cítění, tempo, dynamika a jak je rozvíjet u dětí

Co si můžeme říci o rytmu?

Nejpřirozenější formou vyjádření rytmu je chůze. Rytmus má také další neoddělitelné součásti, kterými jsou metrum a tempo. Metrum jsou pravidelně se střídající přízvučné (těžké) a nepřízvučné (lehké) doby v taktu. V nejjednodušších skladbičkách jsou rytmus a metrum totožné, například známá dětská říkanka „Zlatá brána otevřena“ je toho příkladem.

Tempo: stupeň rychlosti písně či skladby

Tempo v hudbě, tedy písničky a skladby, můžeme dělit na taneční, pochodové, ukolébavky a další. Rychlost písně (tempo) lze pak stupňovat. Mezi pomalá tempa patří grave, largo, lento a mezi rychlá například allegretto, allegro, presto, prestissimo.

Dynamika: zesilování a zeslabování

Dynamikou se rozumí síla zvuku. Italské názvy pro základní dělení dynamických stupňů jsou forte, pianissimo, piano, mezzoforte, forte, fortissimo, sforzato. Dynamika v hudbě pak celkově dotváří emocionální pojetí skladby.

Pojďme nacvičovat… Naučme se s dětmi novou říkanku, u které procvičíme rytmus, tempo, dynamiku a vlastně i celé tělo a mluvidla.

Říkanka: Semafor já jméno mám

Semafor já jméno mám,
Barvy v sobě ukrývám
Červená je: zastav se!
Oranžová: připrav se!
Na zelenou můžeš jet,
z křižovatky odjíždět!

Nejprve po částech naučte tuto říkanku své ratolesti. Nezapomeňte na známé heslo „opakování je matka moudrosti“ a dokud si nebudete jisti, že má dítko v říkance jistotu, nepřistupujte k dalším krokům.

1) Vytleskávání

Nejprve s dětmi začněte vytleskávat rytmus jednotlivých slabik. Postupně přejděte k vytleskávání ob jednu slabiku a vyzkoušejte si říkanku v extra rychlém i v pomalém tempu. Pochopitelně zkuste i zesilovat a zeslabovat.

Tip: Pro oživení můžete zapojit i jednoduchoučkou choreografii – například pochodování do rytmu. Choreografií však příliš své dítko nezatěžujte, ať se může soustředit na hudebně-rytmické úkony.

2) Zapojení hudebních nástrojů

Do nyní již perfektně nacvičené říkanky přidejte dětské hudební nástroje. Zkuste třeba tamburínu, dřívka, triangl nebo hudební vajíčka a říkanka je o to veselejší. Konkrétní doby, kdy má dítě nástroj použít, můžete měnit.

Tip: stanovte si gesto, u jehož použití bude vaše dítko vědět, že právě tehdy má nástroj použít a buďte domácím „dirigentem“. Role si pak se svou ratolestí můžete vyměnit.

3) Pro rodiče – fajnšmekry: zhudebnění říkanky

Pokud jste si skutečně jisti v hudebních kramflecích, zkuste na slova této říkanky vymyslet jednoduchou melodii, kterou se s dítkem naučíte. V rámci melodie pak můžete vyzkoušet zesilování a zeslabování a vyšperkovat říkanku – teď už vlastní písničku – přesně dle svých představ.

Tip: frázi „červená je: zastav se“ můžete například zpívat nebo říkat velmi potichu (pianissimo), frázi „oranžová…“ pak mezzo forte a nakonec frázi „na zelenou můžeš jet“ pořádně zakřičet (forte fortissimo). Pozor však, abyste křičeli technicky správně a neublížili svým hlasivkám.

Tak co, který „level“ doma zkusíte?

Internetový obchod
Sdílet
Kristýna Křížová Kristýna je zakladatelka a duše Agátina světa, kterému dává směr. Spolu se svou sestrou Lucií zkoumají české i zahraniční značky, aby do Agátina světa zařadily ty nejlepší hry a hračky. Protože jen hry, hračky, knížky a stavebnice, které vynikají přínosem pro děti, kvalitou zpracování, bezpečností i designem mohou patřit do Agátina světa. A takový je pak svět, který pro nás tvoří.