Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Agáta pomáhá 2022: Představujeme Ranou péči a organizaci I MY

Agáta pomáhá 2022: Představujeme Ranou péči a organizaci I MY

Agáta pomáhá 18. 2. 2022 2 minuty
Tereza Kotilová
Věděli jste, že když vás nebo vaše blízké po narození miminka překvapí nemilá zpráva o zdravotních komplikacích, jsou tu pro vás služby organizací, které můžete využít? Představujeme vám Ranou péči a organizaci I MY, kteří pomáhají právě dětem s handicapem a jejich rodinám na území celé České republiky. A jelikož my také rádi pomáháme dětem, které to potřebují, rozhodli jsme se tyto organizace podpořit. Jak? To se dozvíte v tomto článku.
Nezapomeňte, že pro rozvoj dítěte je období od narození do 3 let klíčové. Smyslové či jiné omezení mu komplikuje průpravu do dalších let. Proto se v případě zdravotních komplikací neváhejte včas obrátit na organizace, které se zaměřují právě na podporu vývoje dětí s ohledem na jejich specifické potřeby. Představujeme vám Společnost pro ranou péči a organizaci I MY pomáháme.

Raná péče
 

Raná péče

Společnost pro ranou péči, z. s., je nestátní organizace, která poskytuje služby a programy dětem se zdravotním postižením i jejich rodinám. Snaží se tak eliminovat či zmírňovat důsledky postižení a poskytnout rodině i dítěti předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči.
 

Co je raná péče a jak funguje?

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let se zdravotním postižením nebo jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
 
Nejdůležitější je zaměřit se podporu vývoje dítěte v prvních třech letech života, protože právě v tomto období se děti nejrychleji a nejlépe rozvíjí a přizpůsobují změnám. V tomto období jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap.  
 

Základní činnosti služby rané péče

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
Raná péče zhodnotí aktuální úroveň schopností a dovedností dítěte, zmapují míru potřebné podpory rodičů ve vedení dítěte s handicapem. Dle toho poskytnou rodičům a blízkým osobám profesionální poradenství v oblasti přístupu a práce s dítětem a zváží možnosti zařadit dítě do některého z realizovaných podpůrných programů. Mimo jiné Raná péče zapůjčuje vhodné hračky a pomůcky k podpoře psychomotorického vývoje dítěte a rodičům může zapůjčit odbornou literaturu a videomateriály.
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Raná péče může zprostředkovat kontakty s dalšími rodinami v obdobné situaci, kdy je možné navštěvovat skupinová setkávání rodičů či společně sdílet informace.
 
Sociálně-terapeutické činnosti:
Rodiče mohou využít podpůrného poradenského rozhovoru, kde budou aktivně vyslechnuti, pomoci při vyhledání a oslovení návazných služeb, různých kurzů či seminářů a jiných možnosti v rámci sociálně-terapeutické činnosti, kterou Raná péče nabízí.
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Raná péče vás doprovodí k jednání s úřady či jinými specialisty, zpracují s vámi vyjádření, doporučení i jiné zprávy z pohledu poradce. Dále pomůžou se zařazením dítěte do školského zařízení.

Službu rané péče je možné využít od zjištění rizika nebo postižení u dítěte, a to po nezbytnou dobu, nejdéle však do jeho 7 let. Služba je v základním rozsahu pro rodiny bezplatná. Pokud byste potřebovali služby rané péče, nebo vás zajímá více informací, neváhejte se obrátit na pobočku dle vašeho regionu.

Zajímá vás více o Rané péči a službách, které organizace nabízí? Více si přečtěte na jejich webu.

Raná péče
 

I MY pomáháme

Další společností poskytující ranou péči, se kterou vás chceme seznámit, je organizace I MY pomáháme. Ta poskytuje pomoc dětem s handicapem a jejich rodinám v jižních Čechách, a to už krásných 20 let. V současnosti I MY objíždí více než 70 rodin a jsou otevření přijmout pod svá ochranná křídla rodiny další.

Při pomoci rodinám neponechávají nic náhodě. Rodinám poskytují odborné poradenství v pedagogické, psychologické i sociální oblasti. Ať už jde o výběr vhodné školky, záchranu při bloudění v džungli právních předpisů nebo jednání s úřady, jsou tu vždy pro všechny rodiče a děti, kteří je potřebují. Na konzultaci používají celou řadu metod. Mohou přivést hračky, knížky i nejrůznější rehabilitační pomůcky. S výběrem si dávají záležet a mohou je dětem zapůjčit klidně i na delší dobu.

Moc dobře vědí, že když má být pomoc skutečně užitečná, musí přijít především včas. Jsou otevření změnám i lidem. Chtějí si udržet jedinečnost a zároveň držet krok s dobou. Být sebevědomí a nápomocní partneři rodin v jihočeském regionu.

Služby jsou zdarma, financovány z dotačních programů, nadačních darů a od štědrých dárců.

Přečtěte si více o jejich vizi a hodnotách, nebo poznejte skutečné příběhy některých dětí, kterým organizace I MY pomáhá.

Chcete se dozvědět více, domluvit si konzultaci nebo se také zapojit do pomoci handicapovaným dětem? Pak čtěte dále přímo na jejich webu.

I my pomáháme
 

👉 Charitativní bazárek pro Ranou péči 

Jelikož my v Agátině světě velice rádi pomáháme dětem, které to potřebují, přiložili jsme opět ruku k dílu. Na podporu Rané péče jsme přichystali charitativní bazárek se spoustou našich krásných kreativních her a hraček za symbolickou cenu. Tento bazárek běžel celý poslední únorový týden a vybralo se v něm krásných 39 954 Kč. Tyhle penízky už putují na účet Rané péče.

Děkujeme za to, že pomáháte s námi! 
 
Internetový obchod
Sdílet
Tereza Kotilová Píšu pro vás inspirativní články na Agátin blog. Takové články, které vám pomohou s výběrem her, hraček a pomůcek pro vaše děti. S velikou radostí některé hračky z Agátina světa osobně testuji v praxi, a to pod odborným dohledem mé dcery Rozálie.