Agátka pro vás peče internetové sušenky , aby vám ulehčila nakupování. Používáním webu souhlasíte s jejich použitím.
Nová série Agáta TV 2021 - sledujte
Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Agáta pomáhá 2021: Představujeme NAUTIS, z.ú.

Agáta pomáhá 2021: Představujeme NAUTIS, z.ú.

Agáta pomáhá 29. 9. 2021 5 minut
Tereza Kotilová
Je tu podzim a s ním se jako každý rok touto dobou ozývá projekt Agáta pomáhá. Letos jsme se rozhodli podpořit děti s autismem, o které se stará Národní ústav pro autismus, z.ú. NAUTIS. Věnujte nám chvilku svého času a přečtěte si více o tomto projektu. Vaše podpora může pomoct dětem, které si to zaslouží.

Agáta pomáhá 2021: NAUTIS představení

Představení společnosti NAUTIS

NAUTIS je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která od roku 2003 poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se mohli vzdělávat, užívat si plnohodnotného života i třeba pracovat. Aby dokázali být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život.
 

Služby neziskové organizace NAUTIS:

1. Středisko diagnostiky a odborného poradenství
NAUTIS poskytuje odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Jako poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje screeningovou, psychologickou a psychiatrickou diagnostiku.

2. Včasná intervence do 7 let
NAUTIS poskytuje několik vzájemně se doplňujících služeb – sociální službu rané péče, integrované terapeutické programy a intenzivní terapeutické programy, intenzivní terapeutický program ABA.

3. Terapie dětí a dospělých
NAUTIS poskytuje terapeutické služby lidem s autismem a jejich osobám blízkým.

4. Podpora začlenění do společnosti a práce
Sociální rehabilitace pro lidi s poruchou autistického spektra od 15 let. Podpora v oblasti zaměstnání, nácviky praktických i sociálních dovedností.

5. Volnočasové aktivity pro děti a dospělé
Pro děti i dospělé s poruchou autistického spektra připravuje NAUTIS v každém ročním období celou řadu aktivit pravidelných i jednorázových.

6. Domov se zvláštním režimem
Posláním sociální služby DZR je poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, i za předpokladu zajištění podpory odlehčovací službou.

7. Odlehčovací služba
Odlehčovací služba organizace NAUTIS umožňuje osobám starající se o dítě či dospělého s PAS odpočinek. A to tak, že za ně na přechodnou dobu péči o člověka s poruchou autistického spektra převezme.

8. Osobní asistence
NAUTIS umožňuje lidem s poruchou autistického spektra osobní asistenci, aby mohli žít v přirozeném prostředí, obvyklým způsobem života a v souladu se svým přáním a potřebami.

9. Chráněné bydlení
NAUTIS podporuje dospělé lidi s autismem v přípravě na samostatný život bez větší pomoci blízkých osob a osobního asistenta.

10. Speciálně pedagogické centrum
Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům i studentům s poruchou autistického spektra.

11. Mateřská škola
Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 12 dětí. Třída je věkově smíšená a několik míst je určeno pro děti s poruchou autistického spektra.

12. Podpora samostatného bydlení
Terénní služba určená klientům s poruchou autistického spektra, kteří chtějí vést samostatný život mimo svoji původní rodinu a potřebují k tomu velkou míru podpory druhé osoby.

Zajímají vás další informace o organizaci NAUTIS? Přečtěte si více na jejich webu.

Představení společnosti NAUTIS
 

Přispějte společně s námi do projektu Agáta pomáhá dětem s autismem. Cíle našeho projektu jsou:

  1. Zajistit pomůcky a hračky pro terapeutickou práci a volnočasové aktivity pro děti s autismem do věku 7 let.
  2. Vybavit půjčovnu pomůcek střediska včasné intervence (půjčovnu využije měsíčně zhruba 10 rodin pečující o dítě s poruchou autistického spektra)
  3. Zajistit finance pro muzikoterapii v mateřské škole při NAUTIS pro 7 žáků s poruchou autistického spektra na dobu 10 měsíců. Jedna hodina stojí 750 Kč a probíhá jednou týdně, což je celkem 30 tisíc Kč. Hudební prostředky napomáhají rozvoji komunikačních schopností u dětí s autismem. Hudba a řeč mají mnoho společných aspektů, ale hudba je pro děti s autismem jednodušší pro pochopení, protože na rozdíl od řeči není její kód tolik proměnlivý.
  4. Zajistit kvalitní pomůcky a hračky pro ranou péči dětí s autismem, na zajištění muzikoterapie pro 7 dětí v roce 2022 a na další rozvoj portálu AutismPort (více o tomto portálu se dozvíte v našem dalším článku, na který se můžete těšit už na konci října).
Máte stejně dobré srdce jako my a ptáte se, jak můžete pomoci? Zakupte na našem e-shopu až do 31. 12. 2021, samostatně či v rámci vaší objednávky, charitativní voucher a přispějte tak i vy. Sdílejte tuto možnost pomoci se svými přáteli, třeba se rozhodnou pomoci také. Čím více lidí se do projektu zapojí, tím snáz se nám podaří naplnit naše cíle. Předem vám děkujeme za pomoc těm, kteří to opravdu potřebují.


 

Jak Agáta letošní pomoc odstartovala?

Letošní pomoc jsme odstartovali příjemným setkáním v organizaci NAUTIS a předáním prvního šeku na hračky a pomůcky v hodnotě 14 048 Kč.
 


Předání prvního daru NAUTIS
 

Jak aktuálně probíhá sbírka pro NAUTIS?

  • Jak můžete vidět ve videu a na obrázku výše, za Agátin svět jsme již v úvodu projektu předali společnosti NAUTIS hračky a pomůcky v hodnotě 14 048 Kč
  • Vám patří velké díky, protože k 20. 10. 2021 jste již přispěli částkou 27 846 Kč, za níž budou pořízeny další hračky a také z těchto peněz budeme financovat muzikoterapii pro děti v mateřské školce NAUTIS.
O dalším průběhu vás budeme zase brzy informovat.
Internetový obchod
Sdílet
Tereza Kotilová Píšu pro vás inspirativní články na Agátin blog. Takové články, které vám pomohou s výběrem her, hraček a pomůcek pro vaše děti. S velikou radostí některé hračky z Agátina světa osobně testuji v praxi, a to pod odborným dohledem mé dcery Rozálie.
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
KREATIVNÍCH HRAČEK V ČR
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
VŠECH HRAČEK
POŠTOVNÉ ZDARMA
PŘI NÁKUPU NAD 2500 Kč