Agátka pro vás peče internetové sušenky , aby vám ulehčila nakupování. Používáním webu souhlasíte s jejich použitím.
Pro kreativní inspiraci a informace sledujte
Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:30 - 16:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Pravidla soutěže Dobrá hračka

Pravidla soutěže Dobrá hračka

Akce, festivaly, dílny 29. 4. 2020 3 minuty
Kristýna Křížová
Pravidla 5. ročníku soutěže Dobrá hračka, která probíhá 1. - 31. 5. 2020.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obchodní společnost K+L NET, sr.o., IČ 27886867, DIČ CZ27886867, sídlem Praha 6, Eliášova 12, 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124253, a provozující e-shop www.agatinsvet.cz, www.agatinsvet.sk a kamenné prodejny Agátin svět (dále jen „Agátin svět“) organizuje v termínu 00:01 hodin dne 1. 5. 2020 do 23:59 hodiny dne 31. 5. 2020 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Soutěž Dobrá hračka 2020“ (dále jen „Soutěž“), kdy každý účastník může získat hodnotnou cenu. Tímto Agátin svět stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.agatinsvet.cz/pravidla-souteze-dobra-hracka a www.agatinsvet.sk/pravidla-sutaze-dobra-hracka.
Cílem soutěže o cenu Dobrá hračka 2020 je podpořit vnímání kvalitních a rozvíjejících hraček na českém a slovenském trhu. Soutěž je rozčleněna do sedmi kategorií (Hračky pro kojence a batolata, Hračky pro děti od 2 let, Hračky pro děti od 3 let, Hračky pro předškoláky, Hračky pro děti od 6 let, Hračky pro děti od 9 let, Hračky pro děti od 12 let). Do soutěže v každé kategorii nominuje Agátin svět 5 soutěžících produktů. Hračky, které ve svých kategoriích získají nejvíce hlasů, obdrží cenu Dobrá hračka 2020, se kterou budou nadále prezentovány v rámci e-shopu www.agatinsvet.cz, www.agatinsvet.sk, v kamenných prodejnách Agátin svět a v rámci marketingových aktivit Agátina světa.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit, a tedy hlasovat v jedné či více kategoriích, každý, kdo splňuje následující podmínky:

  • fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“), žijící na území ČR nebo SR;
  • plně svéprávná;
  • na závěr hlasování vyplní své kontaktní údaje (email, jméno a příjmení, PSČ);
  • bude v rámci Doby konání Soutěže hlasovat pro konkrétní produkt zařazený do Soutěže;
  • není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Agátinu světu, jakož i k osobám s Agátiným světem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří: 

  • nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
  • budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
  • uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
Agátin svět nenese odpovědnost za technické či softwarové nastavení zařízení Účastníka, které mu neumožní se Kampaně zúčastnit (např. blokace vyskakovacích oken v internetovém prohlížeči).

PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI
Každý Účastník se může zapojit do Soutěže tím, že zašle hlas pomocí internetového hlasování na https://www.click4survey.cz/s/34516/7a412127, tj. klikne na obrázek produktu dle své volby v některé z kategorií, ve které chce hlasovat, a současně na závěr hlasování vyplní své kontaktní údaje. Účastník musí hlasovat minimálně v jedné kategorii, maximální počet kategorií, v nichž může Účastník hlasovat, není omezen. Hlasování se každý Účastník Soutěže může zúčastnit jen jednou, pro každou danou podkategorii. Udělit hlas lze jakémukoliv z nominovaných produktů v rámci jednotlivých soutěžních kategorií, tj. kategorie Hračky pro kojence a batolata, Hračky pro děti od 2 let, Hračky pro děti od 3 let, Hračky pro předškoláky, Hračky pro děti od 6 let, Hračky pro děti od 9 let, Hračky od 12 let. Účastník, který v Době konání Soutěže hlasuje v souladu s těmito pravidly pro konkrétní produkt zařazený do Soutěže a který zároveň splní další podmínky Soutěže, získá nepeněžitou výhru specifikovanou níže a bude zařazen do slosování o další odměny. Agátin svět bude považovat za správně realizované hlasování údaj získaný ze stránek https://www.click4survey.cz/s/34516/7a412127.
Účastník tím, že realizuje své hlasování, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži, hodlá se jí účastnit a dobrovolně sděluje své kontaktní údaje společnosti K+L NET, s.r.o. pro další marketingové využití v rámci Soutěže i kdykoliv později mimo ni v rámci marketingových aktivit Agátina světa.

CENY V SOUTĚŽI
Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech získat následující odměny: (dále jen „Odměna“):

  • každý Účastník slevový kód na slevu 10% z nákupu v kamenných obchodech Agátin svět a e-shopu www.agatinsvet.cz a www.agatinsvet.sk, platný do 31. 12. 2020.
  • každý Účastník bude zařazen do slosování o deset výherců dárků pro děti v hodnotě až 799 Kč. 

Slevový kód na slevu 10% z nákupu v e-shopu či kamenných prodejnách Agátin svět získá každý Účastník bezprostředně po hlasování a správném vyplnění svých kontaktních údajů na webu hlasování https://www.click4survey.cz/s/34516/7a412127.

Agátin svět nejpozději do 10 pracovních dní po ukončení Doby konání Soutěže ve svém sídle vylosuje ze všech Účastníků, kteří splnili pravidla soutěže, 10 Účastníků, kteří vyhrají dárkový balíček Agátina světa, a do stejného data jim prostřednictvím e-mailu sdělí informaci o výhře.

Výhercem se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže a do 10 dnů od oznámení výhry reagoval na kontaktní email Agátina světa emailem či telefonicky a sdělil Agátinu světu doručovací adresu pro zaslání Odměny. Doručovací adresa musí být na území ČR nebo SR.
Agátin svět do 10 dnů od sdělení doručovací adresy jednotlivým Účastníkem odešle na tuto adresu příslušnou Odměnu.
Nepřevzaté Odměny, příp. Odměny, které nelze předat výhercům, neboť se zjistí, že nesplnili podmínky Soutěže a/nebo které se nepodaří doručit výherci, propadají po jejich marném doručení na adresu sdělenou výhercem Agátinu světu.
Odměna bude výherci předána Agátiným světem, tedy Agátin svět odešle ve výše uvedené lhůtě 10 dnů od sdělení doručovací adresy Účastníkem Odměnu provozovatelem doručovacích služeb dle výběru Agátina světa.
O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován e-mailem a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem Agátina světa.

OSOBNÍ ÚDAJE
Realizovaným hlasováním dává Účastník Agátinu světu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a PSČ za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání Odměny a za účelem zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Agátina světa na elektronickou adresu kupujícího a za účelem zasílání obchodních sdělení Agátina světa na elektronickou adresu Účastníka.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Agátinu světu, a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání Odměny, stane–li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
Účastí v Soutěži Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Agátina světa včetně zasílání obchodních sdělení a Agátin svět může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním Odměny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Agátin svět prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
Agátin svět neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě nefunkčnosti, změny, přeplnění či zrušení e-mailové adresy výherce.
Agátin svět si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit Odměny v Soutěži za Odměny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník realizovaným hlasováním vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Agátin svět.

V Praze, dne 20. dubna 2020

Internetový obchod
Sdílet
Kristýna Křížová Kristýna je zakladatelka a duše Agátina světa, kterému dává směr. Spolu se svou sestrou Lucií prozkoumávají tuzemský i zahraniční trh, aby do sortimentu začlenily ty nejlepší hry a hračky. Protože jen hry, hračky, knížky a stavebnice, které vynikají přínosem pro děti, kvalitou zpracování, bezpečností i designem smějí do Agátina světa. A takový je pak svět, který pro nás tvoří. 
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
KREATIVNÍCH HRAČEK V ČR
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
VŠECH HRAČEK
POŠTOVNÉ ZDARMA
PŘI NÁKUPU NAD 2000,-