Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Představujeme Dětské krizové centrum

Představujeme Dětské krizové centrum

Agáta pomáhá 1. 10. 2019 3 minuty
Kristýna Křížová
Přečtěte si, jak budeme na podzim 2019 podporovat činnost Dětského krizového centra z.ú., které pro ohrožené a zanedbávané děti a jejich rodiny provozuje terapeutické pracoviště, krizovou linku i právní poradnu a vede osvětové komunikační kampaně pro děti a rodiče.


Dětské krizové centrum z.ú. (IČO: 60460202) bylo založeno v r. 1992 jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. U zrodu centra stál zejména prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc., zakladatel SOS vesniček i dalších institucí na pomoc ohroženým dětem.

Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci i právníci, kteří úzce spolupracují i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a dalšími.
 

Poskytované služby

Ambulantní služby

Terapeutická ambulance v r. 2018 pomohla 356 dětem, ohroženým fyzickým či psychickým týráním, sexuálním zneužíváním, ohrožujícím prostředím (tj. prostředím s domácím násilím, poruchami osobnosti či psychiatrickým onemocněním rodičů, konflikty rodičů, jejich alkoholismem apod.). Do terapeutického pracoviště docházely také děti trpící vyhroceným rozvodovým sporem, oběti přepadení, násilné trestné činnosti mezi rodiči či dopravní nehody. Pomoc potřebovaly též děti, jež postihlo úmrtí rodiče, sebevražda v rodině či blízkém okolí. Terapeuti centra pracovali i s dětmi s výchovnými problémy, neurotickými obtížemi a s depresivními poruchami či se sklonem k sebepoškozováním apod. Terapeuti také více než 600 dětem poskytli krizovou pomoc a okamžitou krizovou intervenci. Rodiny 185 dětí využily sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dalším dětem pomohla péče sociálně-právní ochrany.

Linka důvěry

Zahrnuje nejen telefonickou krizová pomoc, ale i pomoc prostřednictvím e-mailu, chatu a Skype. Linka, akreditovaná Českou asociací pracovníků linek důvěry, dětem nabízí pomoc 24h denně, 7 dní v týdnu. V r. 2018 linka přijala cca. 4000 kontaktů. 

Tato čísla potvrzují význam non-stop provozu Linky důvěry DKC. Jedná se totiž o časy, kdy jsou běžné ambulantní služby i úřední hodiny většiny veřejných institucí nedostupné.

Prevence

DKC se ve své preventivní činnosti zaměřuje zejména na otázky sexuálního experimentování dětí, rizika kyberprostoru a sklony k sebepoškozování

Právní poradna

Rodiče v obtížné situaci mohou pro její řešení využít právní poradny.


 


Pomožme společně ohroženým dětem!

Kupte v našem e-shopu, samostatně či v rámci objednávky dárků pro své děti, charitativní kupón. Za peníze vybrané od 1. 10. do 31. 12. 2019 společně pomůžeme:
  • dovybavit nové terapeutické pracoviště hrami a hračkami v hodnotě 45 919 Kč
  • zajístíme finance na provoz několika týdnů Linky důvěry Dětského krizového centra, která je pro děti v nouzi prvním kontaktním místem (Linka za každý týden pomůže téměř 100 dětem, avšak náklady na tuto odbornou péči činí 76 000 Kč),
  • intenzivní komunikací také pomůžeme Dětskému krizovému centru informovat co nejvíce dětí a rodičů o možnostech pomoci, příznacích ohrožených dětí apod.
Internetový obchod
Sdílet
Kristýna Křížová Kristýna je zakladatelka a duše Agátina světa, kterému dává směr. Spolu se svou sestrou Lucií zkoumají české i zahraniční značky, aby do Agátina světa zařadily ty nejlepší hry a hračky. Protože jen hry, hračky, knížky a stavebnice, které vynikají přínosem pro děti, kvalitou zpracování, bezpečností i designem mohou patřit do Agátina světa. A takový je pak svět, který pro nás tvoří.