Agátka pro vás peče internetové sušenky , aby vám ulehčila nakupování. Používáním webu souhlasíte s jejich použitím.
Pro kreativní inspiraci a informace sledujte
Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:30 - 16:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Aktuální stav projektu Lepší škola pro všechny

Aktuální stav projektu Lepší škola pro všechny

Agáta pomáhá 23. 12. 2020 1 minuta
Kateřina Hrubešová
Sledujte, jak se daří vybírat prostředky na podporu projektu Lepší škola pro všechny. Kromě toho vám budeme přinášet zajímavé rozhovory s odborníky charitativní organizace Člověk v tísni, nahlédneme také do života dvou rodin, jejichž děti dostaly šanci k lepšímu vzdělání a přiblížíme vám práci dobrovolníků, bez kterých by tento projekt nemohl existovat. Najděte si chvilku času a přečtěte si, jak se nám společně daří dosahovat našeho cíle. Může vás tak hřát dobrý pocit z malé pomoci a hlavně dobrého skutku.

Projekt Agáta pro ohrožené děti si stanovil tyto cíle:

 1. Vybavit 11 předškolních klubů pomůckami v hodnotě 25 289 Kč
 2. Zajistit provoz 11 předškolních klubů 11 x 6 000 Kč
 3. Vybavit lektory z 8 poboček pomůckami pro doučování v hodnotě 20 403  Kč
 4. Zajistit koordinaci doučovacích aktivit 8 x 10 000 Kč


Konečný cíl: Částkou 191 692 Kč chceme podpořit děti na cestě za lepším vzděláním.


Informace ke sbírce: Agátin svět (K+L NET, s.r.o.) je spolupořadatelem veřejné sbírky „Lepší škola pro všechny“ registrované magistrátem hl. m. Prahy pod č.j.: S-MHMP/1551858/2014. Tuto sbírku pořádá Člověk v tísni, obecně prospěšná společnost, jíž Agátin svět předá veškerý výtěžek z prodeje charitativních voucherů. Zakoupená částka kuponů v Kč před případnou slevou odpovídá počtu zakoupených voucherů (1 voucher = 1 Kč).
 

Jak se nám společně daří tyto cíle naplňovat?

23.12.2020
Celková vybraná částka ve výši 287 530 Kč předčila mnohá očekávání. Jsme velice rádi, že se nám společně podařilo vybrat tuto neuvěřitelnou částku a použili ji na vybavení předškolních klubů a pomůcek pro doučování. Tata zpráva velmi potěšila paní Zuzanu Ramajzlovou z Programů sociální integrace Člověka v tísni. "Mám velikou radost, ale nejvíce mě těší, kolika lidem - vašim zákazníkům - není situace sociálně znevýhodněných dětí lhostejná, jak si uvědomují význam dobrého vzdělání a tíži nepodnětného nebo jinak složitého rodinného zázemí. Všem zákazníkům moc děkujeme.", dodává Zuzana.

Přejeme krásné a klidné Vánoce!


4.12.2020

K dnešnímu dni se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 179 602 Kč. Mnohokrát děkujeme těm, kteří přispěli na projekt Lepší škola pro všechny a přejeme si, aby budoucí projekty Agáta pomáhá našli u vás, zákazníků, také takovou velkou odezvu. Nesmírně nás to těší, že můžeme pomoci dětem k lepšímu životu.

Celková částka v hodnotě 179 602 Kč zahrnuje tyto položky:

 • vytěžený příspěvek ve výši 153 400 Kč, z toho:
  • předaný hmotný dar v hodnotě 19 361 Kč
  • předaný finanční dar pro předškolní klub v celkové hodnotě 66 000 Kč
  • předaný finanční dar pro podporu doučování v celkové hodnotě 68 039 Kč
 • předaný hmotný dar od Agátina světa v celkové hodnotě 7 083 Kč
 • předaný hmotný dar od partnerů Agátina světa v celkové hodnotě 19 119 Kč

Do stanoveného cíle zbývá už jen kousek. Pomáhejte s námi dále!


27.11.2020
Ve čtvrtek 26.11.2020 jsme navštívili předškolní klub na Praze 2. Setkali jsme se tam se zástupkyněmi organizace Člověk v tísni, Zuzanou Ramajzlovou a Kristýnou Česálkovou, které převzaly druhou část daru v celkové hodnotě 150 761 Kč. Tato částka je od vás, zákazníků, jež jste přispěli ve svých objednávkách. Velmi si toho vážíme a děkujeme, že jste se rozhodli pomoci se sbírkou na projekt Lepší škola pro všechny!

Částka 150 761 Kč zahrnuje: 

 • hmotný dar od partnerů Agátina světa v celkové hodnotě 16 722 Kč
 • sbírka od zákazníků Agátina světa v celkové hodnotě 134 039 Kč - část vytěženého příspěvku byl použit na vybavení pro děti předškolního klubu a doučování

Děkujeme těmto partnerům, kteří přijali naši výzvu, do pomoci se zapojili a darovali pomůcky pro předškolní a doučovací kluby:

    

Do stanoveného cíle zbývá už jen kousek. Pomáhejte s námi dále!

20.11.2020
Kromě daru v hodnotě 9 480 Kč od Agátina světa a 4bambini, který jsme předali nezávislé organizaci Člověk v tísni na konci října, se podařilo vybrat ještě neuvěřitelnou částku 121 720 Kč pomocí vás, našich zákazníků. Tato částka bude použita na pomůcky pro děti navštěvující předškolní klub nebo doučování. Mnohokrát děkujeme, velmi si vaší pomoci vážíme! 

18.11.2020
Přečtěte si velmi inspirativní a užitečné rozhovory s Michaelou Kučerovou, metodičkou doučování organizace Člověk v tísni a paní Věrou Cvoreňovou,  která dlouhodobě pracuje v předškolního klubu v Praze na Smíchově. 


6.11.2020
Milí zákazníci Agátina světa, velmi vám děkujeme za vaši štědrost! Zdá se to být neuvěřitelné, ale díky vaší pomoci jsme k 5.11.2020 vybrali celkem 62 470 Kč.

Společnými silami jsme zvládli poskytnout dar ve výši 71 950 Kč, který zahrnuje:
 • předaný dar Agátina světa v hodnotě 7 083 Kč
 • předaný dar značky 4bambini v hodnotě 2 397 Kč
 • pomůcky pořízené z darů vás, zákazníků ve výši 19 361 Kč (již předáno) +  43 109 Kč (celkem 62 470 Kč).30.10.2020


Ke konci října se nám podařilo vybrat celkem 44 170 Kč. Tato neuvěřitelná částka již obsahuje předaný dar, který převzala vedoucí vzdělávacích služeb Zuzana Ramajzlová z organizace Člověk v tísni. Jaké hry a didaktické pomůcky byly darovány na podporu vzdělání se můžete dočíst v našem článku.

V částce 44 170 Kč je zahrnuto:

 • předaný dar Agátina světa v hodnotě 7 083 Kč
 • předaný dar značky 4bambini v hodnotě 2 397 Kč
 • pomůcky pořízené z darů vás, zákazníků ve výši 19 361 Kč (již předáno) +  15 329 Kč (celkem 34 690 Kč).

22. 10. 2020
V úterý 20.10.2020 jsme navštívili pražský předškolní klub Člověk v tísni na Smíchově, kde nás čekala paní Zuzana Ramajzlová. Předali jsme hry a didaktické pomůcky z prvních tří týdnů sbírky v celkové hodnotě krásných 28 841 Kč. V této částce je zahrnuto:
 • vlastní dar Agátina světa v hodnotě 7 083 Kč
 • dar značky 4bambini v hodnotě 2 397 Kč
 • pomůcky pořízené z darů vás, zákazníků ve výši 19 361 Kč.


Děkujeme! Pokud chcete pomoci i  dále, sbírka nekončí... Stále můžete přispět koupí charitativního voucheruPři této příležitosti jsme měli se seznámit s paní Michaelou a Věrou, které nám přiblížili jejich práci s dětmi. Zajímavé rozhovory si již brzy budete moc přečíst na našem blogu. 

 


9.10.2020
K dnešnímu dni jste již věnovali na naplnění prvního cíle projektu více než 6500 Kč! Velice děkujeme! 

V našem skladu se připravují hračky v hodnotě 7 083  Kč, které Agátin svět daruje jako svůj vklad do letošního projektu. Mezi dary najdete didaktické hračky, které Vám pomohou s výchovou a vzděláváním dítěte. 


5. 10. 2020
Nahlédněte do života dvou dětí, které dostaly druhou šanci. Elis a Ema žijí teď zcela jiný život než ten, který znaly před vkročením do předškolního klubu a doučovací skupiny.

1. 10. 2020
Zahajujeme letošní sbírku na podporu vzdělání v rámci projektu Lepší škola pro všechny, který je zastřešen organizací Člověk v tísni. Od dnešního dne můžete podpořit tento projekt nákupem charitativního voucheru v libovolné hodnotě.
Agátin svět podpoří letos projekt  Lepší škola pro všechny, který je zastřešen organizací Člověk v tísni, o.p.s.. Tato charitativní organizace působí na na více než polovině škol v České republice v místech, kde chybí dostatečná podpora státu a dalších institucí. 
"Loňský školní rok byl mimořádně náročný nejen pro děti, ale také pro nás rodiče. Téměř ze dne na den rodiče suplovali učitele kvůli zavřeným školám. Jsem máma tří školních dětí a zpočátku to byl jeden velký chaos. Musela jsem nastavit jasná pravidla, jak zvládnout chod domácnosti a výuku na dálku všech dětí. Mám velké štěstí, že jsem mohla pracovat z domu a poskytnout dětem adekvátní podporu. Uvědomila jsem si, že takové štěstí nemají všechny děti. Mnoho dětí se ocitlo v úplně jiné situaci - neměly využití počítače s připojením na internet nebo dokonce jim chyběla od rodičů dostatečná opora v domácí výuce. Děti, které ztratily kontakt se školou, začaly rychle zaostávat. A právě tato krizová situace nás přivedla k myšlence, že letos chceme pomoci v oblasti vzdělávání. Vzdělávání dětí, které to nejvíce potřebují. Proto chceme podpořit program Lepší škola pro všechny, který organizuje Člověk v tísni. Všechny děti by mají právo na kvalitní vzdělání a šanci na lepší budoucnost.", říká Kristýna, zakladatelka Agátina světa. 
 
Internetový obchod
Sdílet
Kateřina Hrubešová Kateřina je autorkou řady článků Agátina blogu. Zkoumá vlastnosti našich hraček do nejmenšího detailu. O získané poznatky se dělí v pravidelných rubrikách, které jsou součástí našich newsletterů.
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
KREATIVNÍCH HRAČEK V ČR
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
VŠECH HRAČEK
POŠTOVNÉ ZDARMA
PŘI NÁKUPU NAD 2000,-