Potřebujete poradit? 770 601 604 Po - Pá 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodní stránka Mámin blog Agátin hravý festival: praktické informace

Agátin hravý festival: praktické informace

Festivaly, akce, soutěže 20. 9. 2019 3 minuty
Kristýna Křížová
Všechny praktické informace o Agátině hravém festivalu najdete zde na jedno místě.
Agátin hravý festival se 19. - 20. října 2019 rozehraje v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné. Všechny hry, stavebnice a tvoření na vás bude čekat v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin. Vstup na festival je zdarma. Vybrané výtvarné dílny se speciálním materiálem jsou za mírný příplatek.
PODMÍNKY ÚČASTI NA AGÁTINĚ HRAVÉM FESTIVALU, Praha 19. - 20. 10. 2019

Převzetím těchto Podmínek účasti při příchodu na festival je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem festivalu K+L NET, s.r.o., se sídlem Eliášova 12, Praha 6, 160 00, IČ: 27886867, smlouva o účasti na Agátině hravém festivalu v Praze, 19. a 20. 10. 2019. Účastník se touto smlouvou (převzetím Podmínek účasti na festivalu) zavazuje v celém areálu festivalu v Národním zemědělském muzeu v Praze dodržovat následující Podmínky účasti na Agátině hravém festivalu:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
 • vnášení a užívání hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů;
 • rozdělávání otevřeného ohně;
 • vstupu se psy a jinými zvířaty;
 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.
B) POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:
 • při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na Agátině hravém festivalu v Praze a účastníka festivalu vyvést z areálu a nevpustit jej zpět do areálu;
 • dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku;
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky;
 • měnit program v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.);
 • evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku pořadatele (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez jakékoliv náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka festivalu.
C) ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE:
 • udržovat pořádek, nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob;
 • chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu;
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy.
D) ÚČASTNÍK FESTIVALU:
 • se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost a přebírá veškerou odpovědnost za svůj majetek a za zdraví svých nezletilých dětí nebo nezletilých dětí, které mu byly svěřeny do péče pro účast na festivalu;
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí;
 • souhlasí, žejeho kontaktní údaje, které uvedl při slosování o věcné ceny, mohou být pořadatelem použity pro zasílání obchodních sdělení;
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně.
E) POŘADATEL FESTIVALU:
 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením;
 • neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku).
V Praze, 20. 9. 2019
Internetový obchod
Sdílet
Kristýna Křížová Kristýna je zakladatelka a duše Agátina světa, kterému dává směr. Spolu se svou sestrou Lucií zkoumají české i zahraniční značky, aby do Agátina světa zařadily ty nejlepší hry a hračky. Protože jen hry, hračky, knížky a stavebnice, které vynikají přínosem pro děti, kvalitou zpracování, bezpečností i designem mohou patřit do Agátina světa. A takový je pak svět, který pro nás tvoří.
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
KREATIVNÍCH HRAČEK V ČR
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
VŠECH HRAČEK
POŠTOVNÉ ZDARMA
PŘI NÁKUPU NAD 400 Kč