Výměna, vrácení a reklamace zboží

1. Výměna zboží

Zakoupené zboží můžete zdarma vyměnit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží, které chcete vyměnit, nám předejte v této lhůtě buď osobně v našem obchodě v Praze 6, Eliášova 12 nebo nám ho můžete zaslat (stejná adresa).  Ke zboží je třeba přiložit kopii daňového dokladu o jeho zakoupení.

V případě výměny v našem obchodě doporučujeme předem se s námi spojit, domluvit si výměnu a vybrat si náhradní zboží, které si pak najednou vyměníte za původní zboží.

Pro přijetí zboží na výměnu platí stejné podmínky jako pro zrušení objednávky a úplné vrácení zboží:
  • zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu
  •  audio a videonahrávky či počítačové programy (CD, DVD, CD-Romy) musí mít neporušený obal (to se týká i CD, DVD a CD-Romů vložených do knih)
  • společenské hry, stavebnice a kreativní sady též musí mít neporušený obal

Pokyny pro zaslání zboží na výměnu:
  • zboží zasílejte obyčejnou zásilkou (dobírka nebude přijata)
  • náklady na zaslání náhradního zboží je nutné odečíst od hodnoty zboží, za kterou si můžete vybrat náhradní zboží (např. chcete-li vyměnit zboží v hodnotě 500 Kč a zaslat jiné, může mít vybrané náhradní zboží hodnotu max. 401 Kč, zbylých 99 Kč je poplatek za zaslání (řídí se vždy dle aktuálního ceníku za dopravu v okamžiku odesílání nové zásilky s náhradním zbožím)).
  • v případě, že cena náhradního zboží bude nižší než cena původně zakoupeného zboží, rozdíl v ceně Vám vrátíme v případě osobní výměny. Při výměně zasláním se rozdíl v ceně nevrací.


2. Vrácení zboží (zrušení objednávky nebo její části)

Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží můžete vrátit buď osobně v naší prodejně nebo zasláním na naši adresu Eliášova 12, Praha 6. Vždy je třeba přiložit kopii dokladu o zakoupení.

Zboží musí být vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání zprávy o zrušení objednávky nebo její části. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě vrácení zboží vracíme kupní cenu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či v hotovosti. Náklady na zaslání vraceného zboží nese kupuijící.

Audio a videonahrávky či počítačové programy (CD, DVD, CD-Romy) musí mít neporušený obal (to se týká i CD, DVD a CD-Romů vložených do knih).


3. Reklamace

Zboží, u kterého se v době záruky vyskytla vada, můžete předat k reklamaci buď osobně nebo zasláním na adresu Eliášova 12, Praha 6.

Při osobní reklamaci na místě vyplníte reklamační protokol, kde se mj. uvedou jeho vady; při zaslání zboží k reklamaci vždy přiložte popis vad. Dále je ve všech případech nutné přiložit kopii dokladu o koupi zboží.

Do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží Vás vyrozumíme o způsobu vyřešení reklamace (přijetí/nepřijetí rekalmace, výměna/oprava zboží). Náklady na zaslání zboží k reklamaci nese kupující.

Odeslat článek známému Tisk